Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Depressie | Kind en Jeugd > Depressie - Wat is het?

Depressie - Wat is het?

We spreken van een depressie als er sprake is van somberheid en lusteloosheid, waarbij deze gevoelens tenminste gedurende een paar weken, het grootste deel van de dag bestaan en men zich niet meer over de somberheid heen kan zetten. Vaak is er een duidelijk verlies van plezierbeleving en interesse in dingen die je voorheen leuk vond. Bij kinderen kan dit zich ook uiten in een verhoogde prikkelbaarheid, terwijl anderen zich dof of leeg voelen, of uiten als gedrags- en leerproblemen. Daarnaast moet er sprake zijn van een aantal van onderstaande verschijnselen:

 • Eetproblemen en veranderingen in gewicht (weinig eetlust of juist teveel eten)
 • Slaapproblemen (moeilijk inslapen, middenin de nacht wakker worden en niet meer kunnen inslapen of te veel slapen)
 • Rusteloosheid of juist geremd zijn
 • Vermoeidheid, weinig energie
 • Gevoelens van waardeloosheid of groot schuldgevoel
 • Concentratieproblemen, vertraagd denken, besluiteloosheid
 • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding

Hoe meer verschijnselen van depressie, des te ernstiger is de depressie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een lichte, matige en ernstige depressie.

Naast een depressieve stoornis bestaan er nog onder andere de volgende stemmingsstoornissen:

 • De Dysthyme stoornis; Dysthymie is het beeld waarbij kinderen of pubers langdurig (tenminste een jaar) een gedaalde of prikkelbare stemming hebben. Daarnaast moeten twee symptomen van het bovenstaande rijtje aanwezig zijn. In het algemeen is de ernst wat minder, hoewel ook hierbij het lijden aanzienlijk kan zijn, mede door de lange duur.
 • De Bipolaire stoornis; Bij een depressieve stoornis op de kinder- en jeugdleeftijd moet rekening gehouden met de mogelijkheid dat bij een klein deel van de depressieve kinderen en pubers de depressie een voorloper is van een bipolaire stoornis. Met name bij een familiaire belasting met een bipolaire stoornis is deze kans aanwezig. Van een bipolaire stoornis spreekt men wanneer er tenminste sprake was één manische episode. Deze wordt gekenmerkt door een "abnormale en voortdurend verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming, gedurende tenminste een week". Daarnaast dient een aantal symptomen aanwezig te zijn, zoals afgenomen behoefte aan slaap, spreekdrang, ongeremde koopwoede of seksuele indiscreties. Bij jeugdigen met een bipolaire stoornis is de kans op suïcidepogingen aanzienlijk.

  (bron: www.nvvp.net)

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement