Inloggen Minddistrict
> Over ons > Cliëntervaringen

Cliëntervaringen

TEVREDENHEID

Bij Therapeutisch Centrum hechten wij veel waarde aan uw mening. Door continu onderzoek te doen naar tevredenheid onder cliënten kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Cliënten waarderen onze behandelingen gemiddeld met het cijfer 8. Wij meten uitkomsten van tevredenheid met behulp van de Tevredenheidsvragenlijst voor Kind en Jeugd en met de Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Ambulant (CQi) voor volwassenen.

Samenvatting rapportage CQi 2019

Tijdens de afronding van de behandeling vragen wij u de behandeling te beoordelen door een CQi in te vullen. Als we merken dat er verbeteringen mogelijk zijn, dan spelen wij daar op in.

Maar 24 cliënten hebben in 2019 een cliënttevredenheidsmeting (CQi) ingevuld. Het responsaantal is afgenomen ten opzichte van 2018 (66 cliënten). Hoewel de uitkomsten nagenoeg identiek zijn, zullen we het komende jaar meer aandacht besteden aan het verhogen van de respons en het bespreken van uw tevredenheid over de behandeling en het effect van de behandeling.

  • U vond wat betreft de bejegening dat u serieus werd genomen door de behandelaar en deze in de meeste gevallen goede uitleg gaf. Het gemiddelde cijfer is 9,1.
  • Over samen beslissen is het gemiddelde cijfer 7,5.

Door het onderdeel of u informatie kreeg over zelfhulporganisaties, cliëntondersteuning en/of patiëntverenigingen viel dit cijfer relatief lager uit: 6,8. U kunt hier de informatie vinden die wij voor u hebben verzameld.

De andere onderdelen van samen beslissen kwamen hoger uit: Of u informatie over behandelmogelijkheden heeft gekregen (7,8); Of met u is besproken welke resultaten u kunt verwachten van de behandeling (7,7); Of u mee heeft kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling (7,8).

  • De uitvoering van de behandeling werd uitgevraagd op de onderdelen of u de keuze had gehad naasten te betrekken bij de behandeling, of u van mening was dat de behandeling de juiste aanpak was voor de klachten en of de behandeling naar wens was uitgevoerd: 8,1.
  • Als cijfer voor de behandeling gaven 15 van de 24 respondenten het cijfer 8 of hoger. Het gemiddelde cijfer is 7,8.
  • Het gemiddelde van al bovenstaande onderdelen komt uit op het cijfer 8,1.

Bovenstaande getallen zijn uitgedrukt in cijfers waarbij een 6 voldoende is, een 7 ruim voldoende, een 8 goed en een 9 zeer goed.

BEHANDELRESULTATEN

Bij Therapeutisch Centrum vragen wij u regelmatig om vragenlijsten in te vullen bij de start van de behandeling en nog een keer wanneer de behandeling wordt afgerond. Door de uitkomsten van de vragenlijsten met elkaar te vergelijken en deze met u te bespreken, krijgt u informatie over het effect van de behandeling.

Deze gegevens zijn op 16 april 2020 geactualiseerd

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement