Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Wachttijden

Wachttijden

Wanneer u zich heeft aangemeld bij Therapeutisch Centrum GGZ kan er sprake zijn van een wachttijd. Deze tijd kan verschillen:
· Basis GGZ (GB-GGZ) <> Specialistische GGZ (S-GGZ)
· Kind en Jeugd <> Volwassenzorg
· Per locatie

Wij doen er alles aan om de wachttijden tot het minimum te beperken en u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Onderstaande is een indicatie en gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen maanden. Soms kan de wachttijd door omstandigheden langer of juist korter zijn dan hieronder aangegeven. 

Kind & Jeugd
Locatie Intake Behandeling
Emmeloord 13 weken 3 weken
Lelystad 20 weken 2 weken
Dronten 6 weken 2 weken
Kampen* (Buitensingel 1) 12 weken 3 weken
Genemuiden*** 5 weken 2 weken
Barneveld** 2 weken 2 weken 


* Let op: Kind & Jeugd Kampen is gevestigd aan de Buitensingel 1, Volwassenzorg Kampen aan de Burgwal 41. 

** Bij Kind & Jeugd in Barneveld bieden wij géén behandeling bij persoonlijkheidsproblematiek. We bieden wel diagnostiek (op alle gebieden) en behandeling voor ADHD, ASS, angst, depressie (licht) en enkelvoudig trauma.

*** Deze wachttijd is voor het laatste geupdatet op 19 januari 2021. De overige wachttijden zijn aangepast op de datum zoals hieronder staat aangegeven. 

Volwassenzorg
Locatie   Intake Behandeling
Emmeloord Basis GGZ 16 weken 2 weken
Specialistische GGZ 30 weken
Lelystad Basis GGZ 25 weken 4 weken
Specialistische GGZ 45 weken
Kampen* (Burgwal 41) Basis GGZ 16 weken 4 weken
Specialistische GGZ 16 weken
Barneveld Basis GGZ 16 weken 3 weken


* Let op: Volwassenzorg Kampen is gevestigd aan de Burgwal 41, Kind & Jeugd Kampen aan de Buitensingel 1.

Laatste update: 7 januari 2021

​Toelichting

​De wachtlijst intake is de tijd die u moet wachten vanaf het moment dat de aanmelding compleet is (verwijsbrief van de (huis)arts, het ingevulde aanmeldformulier via de website en - in geval van Kinderen & Jeugd - ook een ondertekende toestemmingsverklaring en de beschikking van de gemeente) tot aan het eerste intakegesprek.​

De wachtlijst behandeling betreft de tijd die u moet wachten tussen het intakegesprek tot aan daadwerkelijke behandeling/diagnostiek.​

Er wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijden op basis van verzekeraar.​

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Therapeutisch Centrum GGZ, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ondersteuning tijdens de wachttijd:

In de tijd die u moet wachten op het starten van uw behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ, kunt u ook alvast de informatie doornemen die wij hier voor u hebben verzameld.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement