Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Aanmelding Lelystad

Aanmelding Lelystad

In gemeente Lelystad is per 1 juli 2023 de toegang tot jeugdhulp gewijzigd. Voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen kinderen en jongeren terecht bij twee (hoofd)aanbieders, waarvan Therapeutisch Centrum GGZ er één is. Wij werken samen met een aantal andere organisaties die ook zorg kunnen leveren wanneer deze niet bij TC GGZ passend is, de zogenoemde onderaannemers. Heeft u een verwijzing voor hulp bij Therapeutisch Centrum GGZ, dan kunt u zich bij ons aanmelden (zie blauwe knop rechtsbovenaan). Ook als u voorkeur heeft voor hulp van één van onze onderaannemers dient u zich via Therapeutisch Centrum GGZ aan te melden. Graag zien wij een ingevuld aanmeldformulier én verwijzing tegemoet.

Aangesloten onderaannemers

's Heeren Loo
Heb je een (licht) verstandelijke beperking en ben je op zoek naar poliklinische zorg in Lelystad? Dan helpen we je graag. Na onderzoek en diagnostiek zoeken wij samen met jou naar de beste behandeling. Hierbij betrekken wij altijd jouw verwanten. Je kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van diagnostiek en behandeling, zoals EMDR, systeemtherapie en PMT. 


 

School & Family Support (SFS)
SFS is een kleinschalige specialistische jeugd-GGZ aanbieder die outreachende hulpverlening biedt, waaronder diagnostiek en behandeling. Hierbij wordt er altijd op drie pijlers ingestoken: het gezin, de school en het kind.

De missie van SFS is het bedienen van een specialistische GGZ-doelgroep, oftewel jongeren en gezinnen met meervoudige en/of complexere psychiatrische problematiek. Hierbinnen is de specialisatie van SFS het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met (dreigend) (on)geoorloofd schoolverzuim/schoolproblematiek.

Vanuit de visie van SFS richt de aandacht en werkwijze zich op:

  • Het aansluiting zoeken bij zowel het kind, zijn ouders/verzorgers en de betreffende school
  • Het willen begrijpen waarom het kind moeite heeft met naar school gaan
  • Het verrichten van uitgebreid of aanvullend diagnostisch onderzoek (individueel, schoolobservatie en ook altijd systeemgericht)
  • Het zowel individueel als systeemgericht behandelen
  • Het doen van een behandelaanbod waarin gewerkt wordt aan een passende schoolgang/dagbesteding
  • Het organiseren van ronde tafel gesprekken met alle belangrijke betrokkenen, deze vormen een vast onderdeel van de behandeling bij de start, tussentijds en aan het eind van de behandeling

Je kunt bij SFS terecht voor verschillende vormen van diagnostiek en behandeling, zoals rouwverwerking, PMT en hechtingsbevorderende (gezins)therapie.Jeugd & Gezin
Jeugd & Gezin richt zich op diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen vanuit de BGGZ (basis gzz), SGGZ (specialistische ggz) en ambulante jeugdzorg. Wij bieden zorg op maat. Hierdoor kunnen we in samenspraak met de cliënt vaststellen welke doelen op dat moment voorliggend zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.jeugdengezin.com.Flevo Zon
Flevo Zon is een zorgboerderij gelegen in Lelystad. Flevo Zon biedt begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Als onderaannemer van Therapeutisch Centrum GGZ biedt Flevo Zon respijtzorg. Deze vorm van zorg betekent dat Flevo Zon de zorg (deels) overneemt wanneer dit voor ouders/verzorgenden (tijdelijk) niet meer lukt vanwege bijvoorbeeld overbelasting. Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende zorgvormen passend bij de zorgvraag, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving met volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten. Hierbij betreft het onder andere activiteiten gericht op sport- en spel, koken en bakken en activiteiten rondom de dieren. Bij Flevo Zon zijn vele dieren beschikbaar die een doeltreffend effect kunnen hebben in de begeleiding die wordt geboden.
 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement