Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Aanmelding

Aanmelding

Om hulp te krijgen bij Therapeutisch Centrum GGZ heeft u een verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een (huis/jeugd)arts of gemeente. Voordat u zich aanmeldt, moet deze verwijzing in uw bezit zijn. De verwijzing kunt u opvragen en per e-mail, post of fax naar ons sturen of afgeven aan de balie. Uw verwijzer kan de verwijzing ook digitaal via ZorgDomein naar ons versturen. 

Naast deze verwijzing vragen wij u om het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier is te gebruiken voor zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. 

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Let op: wij zijn een ambulante GGZ instelling
en hebben géén crisisdienst.

Behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ >> lees hier onze cliëntinformatie

Ons aanmeldteam is iedere werkdag bereikbaar van 10:30 - 12:30 uur op ons algemeen telefoonnummer: 0527 - 224 501. Voor bepaalde vragen kan het voorkomen dat de juiste medewerker niet gelijk beschikbaar is op het moment dat u belt. In dat geval zal er een terugbelverzoek gepland worden.

Kind en Jeugd
Wij werken vanuit het principe dat beide ouders toestemming geven voor behandeling. Dit is in de zorgovereenkomst uitgewerkt. Lees hier welke rechten en plichten er gelden bij ouderlijk gezag. Klik hier voor informatie over een uittreksel uit het gezagsregister. We streven ernaar dat alle partijen die bij het kind betrokken zijn bij de start van een behandeling een gezamenlijk doel nastreven. De leeftijdsgrens is 5-18 jaar. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt gewerkt naar overgang van behandeling in de volwassenzorg, waarbij de nodige zorg wordt besteed aan de opgebouwde behandelrelatie.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van behandeling voor onder andere angstproblemen, gedragsproblemen, stemmingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen (autisme en ADHD). Enkel wanneer een eetstoornis op de voorgrond staat, is verwijzen naar een hiervoor meer gespecialiseerde instelling gewenst. 

Voor aanmeldingen van kinderen en jongeren geldt dat we behandeling bieden binnen de regio. Dit betekent dat we in principe behandelen op onze locatie in de gemeente waar uw kind ingeschreven staat. Soms zijn er (eenmalig) uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld bij de inzet van een groepsbehandeling, een specifiek diagnostiekonderdeel of wanneer er een groot verschil is in wachttijd tussen onze verschillende locaties.

In Flevoland hebben wij ons geconformeerd aan het Convenant Verwijsindex Risicojongeren Flevoland (ESAR). In de regio Foodvalley maken wij ook gebruik van de Verwijsindex. In de algemene cliëntinformatie die u voorafgaand aan het intakegesprek hebt ontvangen, staat dit ook vermeld (zie ook boven). Meer informatie voor ouders vindt u hier en voor jongeren wordt hier uitgelegd wat ESAR is. De brochure van de Verwijsindex regio Foodvalley vindt u hier

     


Kind en Jeugd Lelystad
In gemeente Lelystad is per 1 juli 2023 de toegang tot jeugdhulp gewijzigd. Voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen kinderen en jongeren terecht bij twee (hoofd)aanbieders, waarvan Therapeutisch Centrum GGZ er één is. Wij werken samen met een aantal andere organisaties die ook zorg kunnen leveren wanneer deze niet bij TC GGZ passend is, de zogenoemde onderaannemers. Heeft u een verwijzing voor hulp bij Therapeutisch Centrum GGZ, dan kunt u zich bij ons aanmelden (zie blauwe knop rechtsbovenaan). Ook als u voorkeur heeft voor hulp van één van onze onderaannemers dient u zich via Therapeutisch Centrum GGZ aan te melden. Graag zien wij een ingevuld aanmeldformulier én verwijzing tegemoet.

Volwassenen

Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in het bieden van behandeling bij het autistisch spectrum en aandachtstoornissen en zijn ook gericht op behandeling van angst- en stemmingsproblematiek. Als de hulpvraag voor eetproblematiek (eetstoornis), somatoforme stoornissen (niet begrepen lichamelijke klachten), verslavingsproblematiek (gamen, alcohol, drugs, medicijnen) en ernstige persoonlijkheidspathologie op de voorgrond staat, bieden wij geen zorgprogramma aan.

Ondersteuning tijdens de wachttijd:

In de tijd die u moet wachten op het starten van uw behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ, kunt u ook alvast de informatie doornemen die wij hier voor u hebben verzameld.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement