Inloggen Minddistrict
> Aanmelding

Aanmelding

Om hulp te krijgen bij Therapeutisch Centrum GGZ heeft u een verwijzing nodig voor de GB-GGZ of S-GGZ. Voordat u zich aanmeldt, moet deze verwijzing in uw bezit zijn. De verwijzing, voorzien van handtekening van de arts, kunt u per e-mail, post of fax naar ons sturen of afgeven aan de balie.

Naast deze verwijzing vragen wij u om het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier is te gebruiken voor zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. 

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Let op: wij zijn een ambulante GGZ instelling
en hebben géén crisisdienst.
 

Behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ
>>> lees hier onze patiëntfolder


Kind en Jeugd
Wij werken vanuit het principe dat beide ouders toestemming geven voor behandeling. Dit is in de zorgovereenkomst uitgewerkt. Lees hier welke rechten en plichten er gelden bij ouderlijk gezag. Klik hier voor informatie over een uittreksel uit het gezagsregister.
We streven ernaar dat alle partijen die bij het kind betrokken zijn bij de start van een behandeling een gezamenlijk doel nastreven.

De leeftijdsgrens is 5-18 jaar. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt gewerkt naar overgang van behandeling in de volwassenzorg, waarbij de nodige zorg wordt besteed aan de opgebouwde behandelrelatie.

Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in het bieden van behandeling bij het autistisch spectrum en aandachtstoornissen en zijn ook gericht op behandeling van angst- en stemmingsproblematiek. Voor de primaire hulpvraag bij eetproblematiek (eetstoornis) bieden wij geen zorgprogramma aan. 

Volwassenen
Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in het bieden van behandeling bij het autistisch spectrum en aandachtstoornissen en zijn ook gericht op behandeling van angst- en stemmingsproblematiek. Als de hulpvraag voor eetproblematiek (eetstoornis), somatoforme stoornissen (niet begrepen lichamelijke klachten), verslavingsproblematiek (gamen, alcohol, drugs, medicijnen) en ernstige persoonlijkheidspathologie op de voorgrond staat, bieden wij geen zorgprogramma aan.

Aanmelding Generalistisch Basis GGZ (GB-GGZ) 

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan uw behandeling besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Met uw verwijzer wordt de verwijsbrief en het eindverslag als informatie uitgewisseld. 

Meer informatie over Generalistische Basis GGZ

Aanmelding Specialistische GGZ (S-GGZ)

Indien u klachten heeft die niet binnen de Basis GGZ passen en langduriger behandeling noodzakelijk maken, kunt u gebruik maken van de Gespecialiseerde GGZ. Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering. U heeft voor de gespecialiseerde GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig.

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s; DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling heeft besteed.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2019 | Disclaimer | Privacyreglement