Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Aanmelding

Aanmelding

Om hulp te krijgen bij Therapeutisch Centrum GGZ heeft u een verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een (huis/jeugd)arts of gemeente. Voordat u zich aanmeldt, moet deze verwijzing in uw bezit zijn. De verwijzing kunt u opvragen en per e-mail, post of fax naar ons sturen of afgeven aan de balie. Uw verwijzer kan de verwijzing ook digitaal via ZorgDomein naar ons versturen. 

Naast deze verwijzing vragen wij u om het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier is te gebruiken voor zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. 

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Let op: wij zijn een ambulante GGZ instelling
en hebben géén crisisdienst.

Behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ >> lees hier onze cliëntinformatie

Kind en Jeugd
Wij werken vanuit het principe dat beide ouders toestemming geven voor behandeling. Dit is in de zorgovereenkomst uitgewerkt. Lees hier welke rechten en plichten er gelden bij ouderlijk gezag. Klik hier voor informatie over een uittreksel uit het gezagsregister. We streven ernaar dat alle partijen die bij het kind betrokken zijn bij de start van een behandeling een gezamenlijk doel nastreven. De leeftijdsgrens is 5-18 jaar. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt gewerkt naar overgang van behandeling in de volwassenzorg, waarbij de nodige zorg wordt besteed aan de opgebouwde behandelrelatie.

Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in het bieden van behandeling bij het autistisch spectrum en aandachtstoornissen en zijn ook gericht op behandeling van angst- en stemmingsproblematiek. Voor de primaire hulpvraag bij eetproblematiek (eetstoornis) bieden wij geen zorgprogramma aan. 

In Flevoland hebben wij ons geconformeerd aan het Convenant Verwijsindex Risicojongeren Flevoland (ESAR). In de regio Foodvalley maken wij ook gebruik van de Verwijsindex. In de algemene cliëntinformatie die u voorafgaand aan het intakegesprek hebt ontvangen, staat dit ook vermeld (zie ook boven). Meer informatie voor ouders vindt u hier en voor jongeren wordt hier uitgelegd wat ESAR is. De brochure van de Verwijsindex regio Foodvalley vindt u hier

     

Volwassenen

Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in het bieden van behandeling bij het autistisch spectrum en aandachtstoornissen en zijn ook gericht op behandeling van angst- en stemmingsproblematiek. Als de hulpvraag voor eetproblematiek (eetstoornis), somatoforme stoornissen (niet begrepen lichamelijke klachten), verslavingsproblematiek (gamen, alcohol, drugs, medicijnen) en ernstige persoonlijkheidspathologie op de voorgrond staat, bieden wij geen zorgprogramma aan.

Ondersteuning tijdens de wachttijd:

In de tijd die u moet wachten op het starten van uw behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ, kunt u ook alvast de informatie doornemen die wij hier voor u hebben verzameld.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2023 | Disclaimer | Privacyreglement