Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Algemeen

Algemeen

Therapeutisch Centrum GGZ biedt diverse behandelingen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen, zowel in de GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ) als in de S-GGZ (Specialistische GGZ). Onze teams van Kind & Jeugd zijn werkzaam in Emmeloord, Lelystad, Dronten, Kampen, Genemuiden en Barneveld. Onze teams van Volwassenzorg zijn werkzaam in Emmeloord en Kampen. Wij werken volgens onze kernwaarden VERBINDEND, DESKUNDIG en BETROUWBAAR.

Met een ingevuld aanmeldformulier én een verwijzing vanuit de (huis)arts of gemeente, neemt ons aanmeldteam contact met u op voor een telefonische screening. Wanneer de inschatting is dat wij de hulpvraag voldoende kunnen beantwoorden zal de aanmelding definitief doorgezet worden. Na een intakegesprek start de onderzoeks- en behandelfase.

Op maat

Wij vinden het belangrijk dat het traject op maat wordt afgestemd en u vooral wordt geholpen met de vraag die u/uw kind heeft en het doel wat u zou willen bereiken. Op basis van de vraag willen wij graag samen met u in gesprek gaan over wat de meest effectieve behandeling zou zijn voor u en/of uw kind en hoe we hier goed invulling aan kunnen geven, passend bij uw/jullie leven en (gezins)situatie. Er zijn diverse behandelmogelijkheden. We starten vaak met een groepsbehandeling. U kunt hier meer informatie vinden over deze behandelingen. Wanneer een groepsbehandeling niet passend is, zal er met u gekeken worden naar passende (individuele) alternatieven. De behandelaar legt in het begin van het traject uit wat er van u/jullie wordt verwacht tijdens de behandeling, waarbij apps en e-modules ondersteuning kunnen geven aan het traject.

We hebben vertrouwen in ieders eigen kracht en willen er voor zorgen dat u zo snel mogelijk zelf weer verder kan. Vooraf, maar zeker ook tijdens het traject bespreken we hoelang de behandeling ongeveer gaat duren en wat u/jullie kunt verwachten. Er zal regelmatig samen met u gekeken worden of u/ op de goede weg bent om de gestelde doelen te behalen. Zo zorgen we er samen voor dat de behandeling blijft aansluiten op u en uw klachten en niet langer duurt dan nodig is.

De zorg die we leveren bij Therapeutisch Centrum GGZ is gebaseerd op de landelijke GGZ-richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules. Deze zijn gemaakt door werkgroepen van cliënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor meer informatie over deze richtlijnen, zorgstandaarden  en modules verwijzen we u graag naar de volgende websites:

Kind & Jeugd
https://kenniscentrum-kjp.nl
https://www.nji.nl

Volwassenen
https://www.ggzstandaarden.nl/
 

Aanmeldformulier voor Kinderen & Jeugd

Aanmeldformulier voor Volwassenen

Wachttijden

Onze werkwijze

Vergoedingen

 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement