Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Algemeen > Diagnostiek

Diagnostiek

Aan de hand van het intakegesprek zal afgestemd worden of er aanvullende diagnostiek nodig is, voordat we kunnen starten met een groepsbehandeling. De aanvullende diagnostiek heeft als doel om de klachten van uzelf en/of die van uw kind beter te begrijpen en inzicht te krijgen in welke behandeling het beste bij deze klachten aansluit.

Afhankelijk van de locatie kan Therapeutisch Centrum GGZ aanvullend diagnostisch onderzoek doen bij het vermoeden van ontwikkelingsproblematiek, zoals autisme en ADHD, angst-, dwang- en stemmingsproblematiek, trauma- en hechtingproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten en systeemproblematiek.

Let op: aanvragen voor het uitvoeren van alleen intelligentieonderzoek zonder verdere diagnostiek en/of behandeling kunnen wij helaas niet aannemen. Voor kinderen en jongeren geldt dat de betrokken school of het samenwerkingsverband waar zij bij aangesloten zijn hier wellicht iets in kunnen betekenen. Voor volwassenen geldt dat wanneer intelligentieonderzoek nodig is voor een aanvraag of verlenging van WLZ een gedragsdeskundige vanuit MEE deze kan uitvoeren. Wij verwijzen u hiervoor naar de volgende website: www.ciz.nl

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement