Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Algemeen > Individuele behandeling

Individuele behandeling

Binnen Therapeutisch Centrum GGZ zijn diverse individuele behandelmogelijkheden, zoals:

Ouderbegeleiding
Voor ouders van kinderen en jongeren met psychische problemen bieden we ouderbegeleiding. Dit doen we door middel van gesprekken tussen een behandelaar en ouders die gericht zijn op het geven van inzichten en het aanreiken van handvatten. 

Cognitieve gedragstherapie 
Bij deze vorm van therapie leert u hoe u beter om kan gaan met negatieve gedachten en gevoelens over uzelf of uw omgeving. Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie verwijzen wij u naar deze website.

Schematherapie
Schematherapie helpt bij het veranderen van vaste patronen van denken, voelen en doen die zorgen voor problemen. Deze vorm van therapie leert u disfunctionele patronen te herkennen en te veranderen in meer aangepaste, functionele schema’s.

Psychotherapie
Psychotherapie is het behandelen van psychische klachten of problemen door middel van praten. Voor meer informatie over psychotherapie verwijzen wij u naar deze website.

Traumabehandeling
Er zijn verschillende soorten behandelingen wanneer er sprake is van een trauma, zoals EMDR of Imaginaire Exposure. Het doel van deze behandelingen is om u te helpen één of meerdere heftige gebeurtenis(sen) een plek te geven.

Farmacotherapie
Dit is een behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen.

Vaktherapie (psychomotorische therapie en creatieve therapie)
Vaktherapie is een manier van behandelen waarbij de nadruk ligt op doen en ervaren, en minder op praten. Er wordt veelal gebruik gemaakt van gerichte oefeningen en werkvormen om nieuwe inzichten te verwerven en op andere manieren te leren reageren op situaties of gevoelens. Wij verwijzen u naar deze website voor meer informatie over vaktherapie.

Systeemtherapie en Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)
De systeemtherapeut bekijkt en bewerkt psychische klachten binnen het systeem waar u onderdeel van bent, bijvoorbeeld de partner, de kinderen of andere familieleden. 

IPG is intensieve psychiatrische behandeling voor gezinnen waarbij een kind en/of een ouder psychische problemen heeft en waarbij sprake is van gedragsproblemen. De IPG-er komt meestal bij u thuis.

Individuele psycho-educatie (wanneer dit in een groep niet passend is)
Psycho-educatie is gericht op het geven van uitleg en advies met betrekking tot uw psychische klachten of die van uw kind. Hierdoor leert u zichzelf of uw kind beter begrijpen en leert u gedrag (eerder) te herkennen.

Meer over Individuele behandeling:

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement