Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Groepsaanbod > BPTG oudertraining

BPTG oudertraining

Inhoud
Wanneer er bij uw kind ADHD, autisme en/of een gedragsstoornis is vastgesteld, kunnen er vaker problemen voorkomen met ongehoorzaamheid, driftbuien of moeite om zichzelf te vermaken. Deze groep helpt je als ouder om gedragsproblemen van uw kind(eren) te verminderen. U leert onder andere meer over ADHD, autisme of een gedragsstoornis en er worden nieuwe opvoedingsvaardigheden aangereikt waardoor uw zelfvertrouwen in de rol als opvoeder wordt vergroot.

Indicaties:
- Uw kind heeft een leeftijd tussen 4 en 12 jaar.
- Uw kind voldoet aan de DSM 5 criteria voor ADHD en/of ASS. Comorbide stoornissen zijn geen bezwaar.
- Er is sprake van gedragsproblemen die zich (ook) in de thuissituatie voordoen
- Ouders selecteren minimaal drie doelgedragingen op de “Gedragingenlijst” (onderdeel van de BPTG)
- Het kind heeft een IQ boven de 80.
- Beide ouders (indien er geen sprake is van een één-oudergezin) zijn bereid deel te nemen aan de oudergroep.

Contra-indicatiecriteria:
- De ouders hebben intensieve gedragstherapeutische ouderbegeleiding ontvangen in het afgelopen jaar.
- Er is sprake van problemen bij ouders en/of kind die onmiddellijke interventies noodzakelijk maken, zoals een crisissituatie of vermoedens van seksueel misbruik.
- Een onveilige thuissituatie of beperkte sensitiviteit bij ouders  
 

Planning
Er vinden wekelijkse sessies van 2 uur plaats. De bijeenkomsten bestaan uit een individueel voorgesprek, 12 groepssessies, een individueel nagesprek en een terugkomsessie. De sessies zullen afwisselend fysiek en digitaal plaatsvinden.

 

Informatie over aanmelden

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement