Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Groepsaanbod > KOPP training

KOPP training

Inhoud
Een doe-praat-groep voor kinderen met een vader en/of moeder met psychische problemen en/of een verslaving. In een speelse opzet wordt uitleg gegeven over het probleem van de ouder en hoe je ermee om kunt gaan. Er is afwisseling met inspannende en ontspannende werkvormen en er is ruimte om situaties van thuis te delen. Ouders worden door middel van ouderbijeenkomsten actief betrokken bij de training.

Indicaties:
- Kinderen met een leeftijd van 8 tot 12 jaar
- Er is sprake van psychische problematiek en/of verslaving bij één of beide ouders
- Het is geen probleem wanneer het kind al hulpverlening ontvangt

Contra-indicaties:
- Kinderen met ernstige gedrags- en/ of emotionele problemen indien deze belemmerend zijn voor de groep

Planning
Er vinden 8 wekelijkse sessies plaats van anderhalf uur. Vooraf en achteraf wordt er een ouderbijeenkomst gepland.

Ouders en verwijzers kunnen zich aanmelden via info@therapeutisch-centrum.nl. Het is mogelijk om - op verzoek - vrijblijvend in contact te komen met de trainer van de groep om inhoudelijke en/of praktische vragen te bespreken.
 

Informatie over aanmelden

 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement