Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > ADHD | Kind en Jeugd > ADHD - Hoe ontstaat het?

ADHD - Hoe ontstaat het?

Er zijn veel discussies geweest over of de oorzaak gezocht moet worden in de aanleg van het kind of in de omgeving. Er lijkt echter eerder sprake van een samenhang en interactie tussen aanleg en omgeving, waarop het kind het huidige gedrag laat zien.

Een aantal zaken over de oorzaken van AD(H)D vanuit onderzoek is al duidelijk geworden:

  • Het heeft te maken met anders functionerende hersenen
  • Er is sprake van een grote erfelijke factor
  • De omgeving speelt een belangrijke rol
     

(Bron: www.steunpuntADHD.nl)

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement