Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > ADHD | Kind en Jeugd > ADHD - Wat is het?

ADHD - Wat is het?

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dit Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen op het gebied van aandacht en concentratie, hyperactief gedrag en impulsiviteit.

Net als tussen ‘gewone’ kinderen, bestaan er tussen kinderen met ADHD ook veel verschillen. Het gedrag dat een kind met ADHD laat zien is heel wisselend en afhankelijk bijvoorbeeld kindfactoren als temperament en intelligentie, maar ook van de omgeving waarin het kind opgroeit. Kinderen met ADHD zijn daardoor niet altijd en allemaal even druk, impulsief of ongeconcentreerd.

Kenmerken die horen bij ADHD zijn:

 • Aandachtsproblemen; wat zichtbaar wordt in bijvoorbeeld:
  • Snel afgeleid zijn
  • Niet luisteren naar wat anderen zeggen
  • Moeilijk instructies kunnen volgen
  • Slordigheidsfouten maken
  • Moeite met het opstarten van taken
  • Dingen niet afmaken
  • Dromerigheid
  • Vergeetachtigheid
  • Maar één opdracht tegelijk aankunnen
  • Veel kwijtraken of vaak iets verliezen
  • Moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
  • Snel het overzicht verliezen
  • Moeite met plannen en organiseren

Typerend is dat men zich wel korte tijd kan concentreren op zaken die men interessant vindt en/of veel prikkels geven (vb. tv, computer etc.).

 • Hyperactiviteit; wat zichtbaar wordt in bijvoorbeeld:
  • Moeilijk stil kunnen blijven zitten
  • Veel met handen en voeten bewegen
  • Een gevoel van continue innerlijke onrust
  • Van de ene activiteit naar het andere hollen
  • Niet rustig kunnen spelen
  • Veel en ongeremd praten
  • Doordraven en moeite hebben met ontspannen
    
 • Impulsiviteit; wat zichtbaar wordt in bijvoorbeeld:
  • Niet denken maar doen
  • Moeilijk op hun beurt kunnen wachten
  • Antwoord op een vraag geven, voordat de vraag is afgemaakt
  • Anderen in de rede vallen
  • Zich vaak in gevaarlijke situaties storten
  • Weinig leren van straf en beloning
  • Zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden

Niet alle kinderen laten al deze kenmerken zien in hun gedrag. Er bestaan dan ook verschillende types van ADHD, zoals naast de gecombineerde type het overwegend onoplettende type of het overwegend hyperactieve type. 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement