Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > ADHD | Kind en Jeugd > ADHD - Hoe vaak komt het voor?

ADHD - Hoe vaak komt het voor?

ADHD komt in alle landen en tijden voor. De gezondheidsraad heeft vastgesteld  dat ADHD in Nederland voorkomt bij 2-5% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar. 2% van alle kinderen heeft zeer ernstige symptomen. De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor ADHD op latere leeftijd. De stoornis wordt ook bij volwassenen steeds beter herkend. Sommige mensen denken daardoor dat ADHD steeds vaker voorkomt, omdat je hierover vaker hoort. Dit kan echter niet zomaar gezegd worden, omdat deze jongeren voorheen mogelijk in hun problemen niet of onvoldoende werden (h)erkend.

In 50-90% van de gevallen gaat AD(H)D samen met andere (psychiatrische) stoornissen. Deze kunnen het gevolg zijn van AD(H)D, maar veel vaker betreft het een tweede of derde stoornis naast de AD(H)D. In vaktermen noemt men dit comorbiditeit. ADHD kan bijvoorbeeld voorkomen met een gedragsstoornis of een leerstoornis. 

(bron:  steunpeuntADHD.nl)

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement