Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Angst | Kind en Jeugd

Angst | Kind en Jeugd

Sommige kinderen hebben last van angsten terwijl de omstandigheden daartoe geen aanleiding geven. Uw kind kan bang zijn voor dingen of momenten waar dat niet nodig is. Dit kan samengaan met lichamelijke reacties (vb. zweten, trillen, hart sneller kloppen, sneller en hijgend ademhalen, misselijkheid en/of duizeligheid), maar deze hoeven niet altijd aanwezig te zijn en/of voor de omgeving zijn deze niet altijd duidelijk zichtbaar. Wanneer er geen duidelijke aanleiding is voor de angst, spreken we van een ‘irreële’ angst: niet op feiten gebaseerd of veel groter dan nodig is. Soms heeft het kind/de jongere dit zelf ook in de gaten, maar blijft toch angst ervaren. Ze hebben hier geen of onvoldoende controle op. 

Herken je de symptomen?

Maar liefst 42% van de samenleving krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met psychische klachten. Het probleem is alleen dat klachten vaak verergeren omdat er niet over gepraat wordt. Hulp nodig?

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2023 | Disclaimer | Privacyreglement