Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Angst | Kind en Jeugd > Angst - Wat is het?

Angst - Wat is het?

In het diagnostisch classificatiesysteem DSM-V worden verschillende angststoornissen onderscheiden, waarbij specifieke angstklachten horen. Deze zullen hier kort besproken worden:

 • Paniekstoornis met of zonder agorafobie
  Paniekaanvallen komen veel voor. Soms is er een aanleiding voor, maar vaak niet. De paniekaanval komt als het ware ‘uit de lucht vallen’. Als een paniekaanval meerdere keren terugkomt wordt het een paniekstoornis genoemd. Bij een paniekstoornis worden veel lichamelijke reacties ervaren. De meeste mensen die last hebben van een paniekstoornis vermijden bepaalde situaties waarin (ze denken dat) de paniekaanval makkelijk weer terug kan komen.
 • Sociale fobie of angststoornis
  Bij een sociale fobie is uw kind bang voor wat andere mensen van hem/haar vinden of bang dat ze iets verkeerd doen. Uw kind vindt het bijvoorbeeld zeer moeilijk andere mensen aan te spreken, een presentatie in de klas te geven of zelfs eten in het openbaar. Deze situaties kunnen leiden tot sterk verhoogde stress, waardoor het kind/de jongere deze situaties steeds meer gaat vermijden.
 • Specifieke of enkelvoudige fobie
  Een fobie, of een enorme heel specifieke angst, kan een kind hebben voor veel dingen. Bijvoorbeeld voor dieren als spinnen, slangen, katten of vogels. Maar ook vliegangst is een fobie. Net als hoogtevrees en angst voor de tandarts. Vaak is dit beperkt tot één specifiek ding, wat het kind/de jongere belemmerd in zijn/haar functioneren.
  (Behandeling van deze angststoornis wordt sinds 2014 echter niet meer door de zorgverzekeraar vergoed.)

 

 • Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

Het kan ook zijn dat uw kind bang is voor dingen die misschien kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld dat u komt te overlijden of dat ze zelf (ernstig) ziek worden. Soms piekeren ze over grote onderwerpen zoals de problemen in de wereld. Soms juist over zaken op school of vriendjes. Deze angststoornis wordt ook wel de piekerstoornis genoemd, wat vaak ook gepaard gaat met een moeite om in te slapen, moeite om zich te concentreren, snel vermoeid zijn, een rusteloos, opgewonden of geïrriteerd gevoel, spierspanning en/of prikkelbaarheid.

 • Acute stressstoornis (ASS)
  Mensen die lijden aan acute stress ("shock") zijn blootgesteld aan een (ernstige) traumatische ervaring. Men reageert in het algemeen op trauma's met intense angst, gevoelens van afschuw, machteloosheid en hulpeloosheid. Het grootste verschil met PTSS is het tijdscriterium: wanneer de symptomen korter duren dan één maand dan is er sprake van ASS. Dit wordt gekenmerkt door een verdoofd en onwerkelijk gevoel, herbelevingen, geheugenproblemen, angst, prikkelbaarheid, schrikreacties, slaapproblemen en concentratieproblemen.
   
 • Hypochondrie
  Een hypochonder of hypochondrist is een persoon die denkt dat hij ziek is, terwijl er geen ziekte kan worden vastgesteld. Het is iemand met een ingebeelde ziekte. Heel normale lichamelijke verschijnselen en sensaties worden op een onrealistische manier als abnormaal of ziekelijk beschouwd. Ook al worden bij medisch onderzoek geen afwijkingen gevonden, de hypochonder blijft ervan overtuigd aan een ernstige ziekte te lijden. Hierdoor letten ze voortdurend op het eigen lichaam en alle lichamelijke reacties.

Bij kinderen en jongeren wordt het meeste teruggezien de specifieke fobie, de sociale fobie, de gegeneraliseerde angststoornis, een PTSS en de Obsessief-Compulsieve stoornis.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement