Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Angst | Kind en Jeugd > Angst - Hoe ontstaat het?

Angst - Hoe ontstaat het?

Verschillende factoren lijken een rol te spelen in het al dan niet ontstaan van een angststoornis bij uw kind/de jongere, waarbij er meestal sprake is van een wisselwerking:

 • Erfelijkheid en opvoeding
  Bij de meeste angststoornissen speelt erfelijkheid een rol. Een angstige ouder kan een angstig kind krijgen door erfelijkheid (ook wel genetische kwetsbaarheid genoemd), maar ook speelt hierin de opvoeding een rol. Een kind leert namelijk veel van de ouder en neemt dus ook veelal aanwezige angsten vaak over. Vanuit onderzoek blijkt dat in bepaalde families meer angststoornissen voorkomen dan in andere. De precieze invloed van erfelijkheid is echter moeilijk na te gaan.
   
 • Temperament en levensgebeurtenissen
  Daarnaast speelt temperament een belangrijke rol. De ene persoon is nu eenmaal gevoeliger dan de ander. Hoe gevoeliger je bent voor indrukken vanuit de buitenwereld, hoe groter de kans om een angststoornis te ontwikkelen. Of er werkelijk een angststoornis ontstaat is veelal wel afhankelijk van een of meerdere ingrijpende levensgebeurtenis(sen). Dit zorgt voor een hoger stressniveau, wat de kans op een angststoornis vergroot.
   
 • Serotonine
  De hoeveelheid serotonine die in de hersenen aanwezig is lijkt van invloed op het ontstaan van angst. Serotonine is een neurotransmitter, een stof die ervoor zorgt dat boodschappen in de hersenen van de ene zenuw naar de nadere worden doorgegeven. Wanneer er teveel of te weinig van die stof aanwezig is, kan dit leiden tot een verslechterd functioneren. Het niet goed werken van deze stof is voornamelijk bekend bij depressie, maar behandeling middels medicatie lijkt ook een gunstig effect te hebben op aanwezige angsten.
   
 • Hersengebieden
  De zogenaamde amandelkern (amygdala) is betrokken bij het aanleren van angsten. Angstige ervaringen kunnen zeer langdurig een indruk achter laten in dit hersengebied, ook wanneer het gevaar al lang geweken is. Dat kan verklaren dat iemand bang blijft voor zaken, waarvan hij 'met zijn verstand' wel kan beredeneren dat de angst ongegrond is.
   
 • Risico-overschatting
  Bij mensen met een angststoornis wordt veelal gezien dat zij slecht kunnen inschatten hoe groot nu precies een bepaald risico is. Ze overschatten de kans dat bepaalde dingen zullen gebeuren en zullen daardoor deze situaties proberen te vermijden of ondergaan met veel angst.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement