Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Dialectische Gedragstherapie voor jongeren

Dialectische Gedragstherapie voor jongeren

Voor wie is DGT?

Deze behandeling is voor jongeren (16-21 jaar) met een Borderline Persoonlijkheids-stoornis (of duidelijke kenmerken daarvan).  Jongeren die last hebben van wisselende emoties, suïcide gedachtes, automutilatie, het lastig vinden om contacten goed te onderhouden en een negatief of wisselend zelfbeeld hebben.  De jongeren moeten gemotiveerd zijn tot het volgen van een intensieve behandeling en zich aan afspraken kunnen houden.

Wat is DGT?

De dialectische gedragstherapie (DGT) is een intensieve behandeling met de volgende doelstelling: beter reflecteren op jezelf, beter hanteren van heftige emoties en beter omgaan met relaties. Hierbij is aandacht voor acceptatie en verandering. Verschillende veranderingsgerichte strategieën zijn hierin samengebracht (zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness en een dialectische visie). Het is een bewezen effectieve methode.

Waar bestaat DGT uit?

De behandeling bestaat uit een vaardigheidstraining en een individuele therapie. De vaardigheidstraining duurt 26 weken en wordt gegeven op maandagmiddag in Emmeloord. Het is wenselijk dat de jongere daarna nogmaals voor een half jaar de vaardigheidstraining volgt.  Daarnaast is er wekelijks een individuele therapie. De individueel therapeut maakt met de jongere afspraken over telefonische consultatie. Eén keer per maand is er een netwerktraining en ook is systeemtherapie mogelijk.

Vaardigheidstraining
De vaardigheidstraining is wekelijks. Doelen van de vaardigheidstraining zijn:
- aandachtsvaardigheden aanleren: dit zijn vaardigheden gericht op acceptatie (zoals leren focussen van aandacht, relaxatie, verminderen piekeren, etc.)
- beter omgaan met emoties
- aanleren crisisvaardigheden
- beter omgaan met relaties

Individuele therapie
De jongere krijgt wekelijks individuele therapie. Hierbij is aandacht voor het analyseren van het probleemgedrag van de voorgaande week (o.a. crisissen bespreken). Hierbij wordt het geleerde uit de vaardigheidstraining geïntegreerd en uitgewerkt voor in het dagelijks leven.

Netwerktraining en systeemtherapie
Om de jongere te ondersteunen in het toepassen van geleerde vaardigheden is het belangrijk dat ook het systeem betrokken is. Daarom zijn er netwerktrainingen en is systeemtherapie mogelijk.

Hoe kan ik aanmelden?

Verwijzers kunnen ter consultatie een casus anoniem voorleggen aan de coördinator DGT met de vraag of DGT een geschikt behandelaanbod voor de jongere is. Dit kan door te e-mail naar info@therapeutisch-centrum.nl met als onderwerp 'DGT'.

Voor behandeling DGT geldt de standaardaanmelding (verwijsbrief, beschikking, aanmelding via website door ouders/jongere). Daarna zal een intake plaatsvinden en volgt een traject (pre-treatment fase) om te onderzoeken of de DGT passend is bij deze jongere.

Herken je de symptomen?

Maar liefst 42% van de samenleving krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met psychische klachten. Het probleem is alleen dat klachten vaak verergeren omdat er niet over gepraat wordt. Hulp nodig?

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2023 | Disclaimer | Privacyreglement