Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Gedragsstoornis | Kind en Jeugd

Gedragsstoornis | Kind en Jeugd

Dat kinderen en adolescenten zich tegen volwassenen verzetten is iets wat behoort tot de normale ontwikkeling. Ook liegen, vechten en pestgedrag komt wel voor bij zich normaal ontwikkelende kinderen en adolescenten. Sommige kinderen laten echter meer dan gemiddeld van deze gedragingen zien, zoals opstandig gedrag, antisociaal gedrag en/of agressie (verbaal en fysiek). Wanneer ze daarmee de rechten van anderen schenden of er duidelijk conflicten ontstaan met algemeen geldende normen of in gezag relaties kan er gesproken worden van een gedragsstoornis. Hierdoor ontstaan er negatieve relaties tussen het kind/de jongere en zijn omgeving, waardoor men vaak beland in een negatieve spiraal.

(bron: http://www.kenniscentrum-kjp.nl/)

Herken je de symptomen?

Maar liefst 42% van de samenleving krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met psychische klachten. Het probleem is alleen dat klachten vaak verergeren omdat er niet over gepraat wordt. Hulp nodig?

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2023 | Disclaimer | Privacyreglement