Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Gedragsstoornis | Kind en Jeugd > Gedragsstoornis - Hoe vaak komt het voor?

Gedragsstoornis - Hoe vaak komt het voor?

De prevalentie van de ODD is geschat op 3%, met een brede spreiding tussen de verschillende onderzoeken. De prevalentie van de CD is geschat op 2%, waarbij ook een brede spreiding is tussen de verschillende onderzoeken. ODD komt even vaak voor bij jongens als bij meisjes. CD komt echter duidelijk vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Echter, wanneer meisjes een gedragsstoornis hebben is dit gedrag vaak ernstiger en meer afwijkend. Er is een ontwikkelingsrelatie tussen ODD en CD waarbij in de meeste gevallen CD is voorafgegaan door ODD, hoewel de meeste kinderen met ODD geen CD ontwikkelen. Daarnaast lopen kinderen met ODD het risico om naast CD ook andere problemen te ontwikkelen, zoals angst- en stemmingsstoornissen. CD treedt vaker op in de adolescentie, maar ODD en CD treden zelden voor het eerst op in de volwassenheid.

Veel kinderen hebben naast een gedragsstoornis een tweede psychiatrisch probleem. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering en komt meer dan bij toeval voor. Problemen die vaak voorkomen naast ODD of CD zijn: ADHD, middelenmisbruik en -afhankelijkheid, internaliserende stoornissen, en (lichte) verstandelijke beperking. 

(Bron: http://www.kenniscentrum-kjp.nl/)

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement