Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Gedragsstoornis | Kind en Jeugd > Gedragsstoornis - Wat is het?

Gedragsstoornis - Wat is het?

Er worden verschillende gedragsstoornissen onderscheiden, waarbij specifieke gedragingen horen. Deze zullen hier kort besproken worden:

  • Oppositioneel-opstandige Gedragsstoornis (ODD; Oppositional Defiant Disorder)

Het belangrijkste kenmerk van ODD is een frequent en aanhoudend patroon van een boze/geïrriteerde stemming, ruziezoekend/uitdagend gedrag, of wraakzuchtig gedrag. De symptomen van ODD kunnen zich beperken tot slechts één setting, dit is meestal thuis. Deze kinderen worden door anderen vaak gezien als onhandelbaar.

  • Antisociale Gedragsstoornis (CD; Conduct Disorder)

Het belangrijkste kenmerk van CD is een herhalend en aanhoudend gedragspatroon waarin de basisrechten van anderen of algemeen geldende normen en regels worden geschonden. Dit gedrag is normaal gesproken aanwezig in meerdere situaties: thuis, op school, op straat, etc. Er kunnen binnen CD vier hoofdgroepen worden onderscheiden:

1) agressief gedrag dat fysieke schade aan andere mensen of dieren veroorzaakt of bedreigt;
2) niet-agressief gedrag dat verlies of schade van eigendom veroorzaakt;
3) oplichting of diefstal;
4) ernstige overtreding van regels.

Agressieve individuen met CD interpreteren intenties van anderen vaak als vijandig en bedreigend, terwijl dit niet het geval is. Hierop reageren ze dan met agressie, wat zij zelf als redelijk en geoorloofd beschouwen.

ODD en CD zijn in de DSM-5 ondergebracht in het hoofdstuk ‘Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen’. De stoornissen in dit hoofdstuk hebben allen betrekking op problemen met zelfcontrole van emoties en gedrag waarbij de rechten van anderen worden geschonden en/of de persoon in conflict brengt met algemeen geldende normen of autoriteitsfiguren. 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement