Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > IPG

IPG

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)

Wij willen u graag helpen met de problemen die u ervaart met uw zoon of dochter. In overleg zullen wij kiezen voor de best passende behandeling voor uw kind, om samen met u en uw kind op zoek te gaan naar een antwoord op jullie vragen en zorgen. U heeft contact met één van onze gezinsbehandelaren.

Wat is IPG?

IPG is behandeling in de thuissituatie. In uw gezin kunnen problemen voorkomen die samenhangen met de psychiatrische problemen van uw kind(eren). Een gezinsbehandelaar werkt samen met ouders en kind(eren) aan vaardigheden waardoor uw gezin beter om kan gaan met die problemen. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn: leren anders met elkaar om te gaan, rekening houden met mogelijkheden en beperkingen, omgaan met emoties en duidelijke communicatie.

Voor wie is IPG?

Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling is er voor gezinnen met een kind of jongere in de leeftijd tot 18 jaar met een psychiatrische stoornis, soms met ernstige (gedrags)problemen die niet of nauwelijks nog door het gezin zijn op te vangen. Er kunnen ook andere, wellicht meer praktische problemen zich voordoen, bijvoorbeeld in relatie of opvoeding.

Hoe lang duurt IPG?

Meestal duurt IPG ongeveer zes tot negen maanden, maar afhankelijk van de intensiteit en het behaalde resultaat kan de hulp worden verkort of verlengd.

Bij de start

Na aanmelding vindt er een informatiegesprek plaats met de gezinsbehandelaar. Tijdens dit gesprek wordt doorgenomen wat er speelt in uw gezin en hoe IPG daarbij kan helpen.

Hoe werkt het?

De gezinsbehandelaar komt de eerste twee maanden een aantal uren per week bij u thuis, verspreid over meerdere momenten. Hij of zij bekijkt samen met u wat in uw gezin goed loopt, welke punten u zou willen veranderen en waar de wensen liggen. De gezinsbehandelaar gaat samen met u stap voor stap aan de slag om te werken aan verandering. Dit gebeurt door middel van gesprekken, opdrachten en oefeningen. De gezinsbehandelaar komt in het begin ongeveer twee keer in de week bij u langs. Later in het traject zal dat minder worden, omdat u steeds meer vaardigheden zelfstandig toe kan passen.

Het behandelplan

Na de eerste twee maanden maakt de gezinsbehandelaar samen met u een plan waarin staat aan welke doelen u de komende periode gaat werken tijdens de behandeling. Na een paar maanden is er een evaluatiegesprek tussen de ouders, de hoofdbehandelaar en de gezinsbehandelaar waarin wordt besproken hoe het gaat en of eventuele andere hulp nodig is. Aan het eind van de behandeling maakt de gezinsbehandelaar een eindverslag met een beschrijving van de resultaten.

Wie voert de behandeling uit?

Bij Therapeutisch Centrum GGZ werken gezinsbehandelaren die hiervoor zijn opgeleid.

Herken je de symptomen?

Maar liefst 42% van de samenleving krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met psychische klachten. Het probleem is alleen dat klachten vaak verergeren omdat er niet over gepraat wordt. Hulp nodig?

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2023 | Disclaimer | Privacyreglement