Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > PTSS | Kind en Jeugd > PTSS - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

PTSS - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

Diagnostiek
Het is als eerste van belang dat de diagnose zorgvuldig wordt vastgesteld, of dat er een andere verklaring wordt gevonden voor het klachtgedrag. Om dit zorgvuldig te doen wordt er tijdens een eerste gesprek (de intake) in kaart wat precies de klachten zijn en wat de hulpvraag is, waarbij er een inschatting gemaakt wordt van aanwezige factoren die hierop van invloed zouden kunnen zijn. Dit wordt in een multidisciplinair team besproken, om vervolgens een plan van aanpak vast te stellen. Er zal dan in overleg met ouders een behandeladvies worden uitgebracht, waarbij er rekening wordt gehouden met de hulpvraag van de betrokkenen.

Behandeling:
Onderstaand vindt u de behandelingen die bij het Therapeutisch Centrum kunnen worden aangeboden wanneer er sprake blijkt van een PTSS. Óf deze worden geadviseerd is steeds afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de inschatting van de behandelaar in overleg met ouders. Hierbij wordt steeds afgewogen of de betreffende behandeling al dan niet passend is bij de betreffende kind en/of helpend om de eerder gestelde doelen te bereiken:

Behandelmogelijkheden bij een PTSS:

  • EMDR; Bij EMDR stelt u  zich de gebeurtenis weer voor. Tegelijkertijd wordt u afgeleid door prikkels van buitenaf, bijvoorbeeld tikjes via een koptelefoon. U hoort die afwisselend in uw linker- en rechteroor. Doordat u afgeleid wordt tijdens de herinnering, blijkt u het beter te kunnen verwerken. Bij het Therapeutisch Centrum Flevoland zijn er speciale behandelaren die hierin zijn getraind. (mogelijk link naar EMDRwebsite)
     
  • WRITEjunior schrijftherapie; Dit is een behandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven

Voor meer informatie over deze behandeling zie: http://www.writejunior.nl/

  • Medicatie; Soms is het nodig om naast andere behandeling medicatie voor te schrijven om de huidige klachten wat te verminderen als somberheid en/of slaapproblemen. Medicatie dient om het kind/de jongere door een moeilijke periode van zijn/haar leven te helpen, maar kunnen geen behandeling vervangen.
     
  • Beeldende therapie: Er wordt als eerste stap gewerkt aan het laten afnemen van spanningen, het opbouwen van een veilige plek en vertrouwensrelatie in de therapie en het ervaren regie op een meer of mindere niet verbale manier. Via het maken van beeld of het schrijven van een verhaal kunnen gebeurtenissen een plek krijgen. Daarnaast kan gewerkt worden aan het versterken van het zelf (beeld/vertrouwen). Ontspanning kunnen ervaren en contact (durven) maken met eigen beleving rondom de trauma’s kunnen centraal staan.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement