Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > PTSS | Kind en Jeugd > PTSS - Hoe ontstaat het?

PTSS - Hoe ontstaat het?

Een PTSS ontstaat altijd na een schokkende gebeurtenis of na een serie van schokkende gebeurtenissen. Maar een schokkende gebeurtenis leidt niet automatisch tot een PTSS. Op het ontstaan van een PTSS zijn verschillende zaken van invloed:

  1. De gebeurtenis zelf

Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld hoe erg de gebeurtenis was en hoe lang het duurde. Ook speelt een belangrijk rol hoe machteloos en/of bang het kind/de jongere zich voelde. Wanneer een kind/een jongere iets alleen meemaakt, blijkt dit moeilijker te verwerken dan een gebeurtenis waarbij veel mensen betrokken waren. Daarnaast speelt ook een rol of de schokkende gebeurtenis één keer of vaker is voorgekomen. Voorbeelden van eenmalige trauma’s zijn een auto-ongeluk, een inbraak of de plotselinge dood van een geliefde. Schokkende gebeurtenissen die vaker voorkomen zijn bijvoorbeeld incest en/of mishandeling. Schokkende gebeurtenis die lang duren of die steeds opnieuw voorkomen, blijken moeilijker om te verwerken.

  1. De opvang erna

Wanneer het kind/de jongere na de schokkende gebeurtenis veel steun heeft gekregen van mensen in zijn/haar omgeving is dit gunstig. Het is daarbij van belang dat het kind/de jongere voldoende gelegenheid krijgt om zijn/haar ervaringen te vertellen, dat hij/zij zich begrepen voelt en dat hij/zij altijd terecht kan bij iemand die hij/zij vertrouwt. Hoe beter hieraan wordt voldaan, des te beter verloopt de verwerking bij het kind/de jongere.

  1. De persoonlijkheid van het kind/de jongere

Daarbij speelt niet alleen de omstandigheden, maar ook de persoonlijkheid van de jongere zelf een rol. Elk mens zit anders in elkaar en ook dat heeft invloed op de verwerking van het trauma. Mensen die gemakkelijk over hun gevoelens kunnen praten, lopen minder kans op een PTSS dan mensen die gesloten en verlegen zijn. Ben je een positieve denker (optimistische levensinstelling), dan verwerk je schokkende gebeurtenissen meestal ook makkelijker dan mensen die geneigd zijn negatief te denken (pessimistische levensinstelling hebben). Daarnaast is het ook helpend wanneer je gemakkelijk steun kan accepteren en je gemakkelijk kan accepteren dat je je een paar weken angstig en somber voelt.

  1. Hoe het kind/de jongere op de gebeurtenis terugkijkt.

Of het kind/de jongere wel of geen PTSS ontwikkelt is daarnaast afhankelijk van welke betekenis het kind/de jongere aan de schokkende gebeurtenis geeft. Wanneer men na een schokkende gebeurtenissen het leven als meer waardevol gaan zien, of ze bedenken hoeveel geluk ze nog hebben gehad in vergelijking met andere mensen, maakt dit de verwerking gemakkelijker. Omgekeerd geldt hetzelfde. De verwerking wordt moeilijker bij bijvoorbeeld een overtuiging dat een schokkende gebeurtenis juist u altijd treft, of wanneer er gevoelens van schuld en/of schaamte een rol spelen.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement