Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij niet alleen gekeken wordt naar het individu; klachten hebben meestal te maken met de situatie waarin iemand leeft. Systeem verwijst naar sociale systemen; iedereen maakt deel uit van sociale systemen, bijvoorbeel een gezin, schoolklas of buurt. In een sociaal systeem worden mensen door elkaar beïnvloed: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan door wisselwerking met anderen uit die omgeving. 

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie wordt er dus niet alleen gekeken naar de problematiek van één persoon, maar ook naar de onderlinge relaties en interacties. Tijdens de behandeling ligt de nadruk op de kwaliteit van het sociale systeem. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer (bijvoorbeeld communicatieproblemen en/of opvoedingsproblemen) maar de problemen kunnen ook meer individueel van aard zijn (bijvoorbeeld depressieve klachten en/of angsten). In beide gevallen worden de klachten van de één beïnvloed door de anderen in het systeem (én omgekeerd) en kan systeemtherapie een goede behandelmethode zijn. 

Systeemtherapie wordt ingezet als enige therapie of als aanvulling op andere behandelingen. 

Herken je de symptomen?

Maar liefst 42% van de samenleving krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met psychische klachten. Het probleem is alleen dat klachten vaak verergeren omdat er niet over gepraat wordt. Hulp nodig?

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2023 | Disclaimer | Privacyreglement