Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Nieuws > Herhaalmedicatie en Schengenverklaring

Herhaalmedicatie en Schengenverklaring

Maakt u of uw zoon/dochter gebruik van medicatie die door één van onze psychiaters is voorgeschreven?

Dan willen wij u vriendelijk verzoeken om herhaalmedicatie tijdig aan te vragen. Dit kan tijdens een afspraak met de psychiater of via het secretariaat. Dit is omdat onze psychiaters een erg volle agenda hebben en niet dagelijks bij ons aanwezig zijn - ook gezien de vakantieperiode die voor de deur staat, is vroegtijdig aanvragen noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de medicatie op tijd in uw bezit is. 

Gaat u op vakantie naar het buitenland?
Wanneer u of uw kind medicatie gebruikt die onder de Opiumwet valt en u gaat op vakantie naar een Schengengebied, heeft u een Schengenverklaring nodig (alleen wanneer de medicatie mee op reis gaat). Op de website www.hetcak.nl kunt u, bij ‘Medicijnen mee op reis’ vinden in welke situaties er een Schengenverklaring nodig is. Een Schengeverklaring dient te worden ingevuld en ondertekend door uw behandelend arts. Dit fomulier vindt u hier

Wij verzoeken u deze aanvraag voor de Schengenverklaring ruim van tevoren bij ons in te leveren - ongeveer vier weken voordat u op vakantie gaat - en daarbij te vermelden vanaf welke datum tot en met welke datum u in het buitenland bent.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement