Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Over ons

Over ons

Therapeutisch Centrum GGZ verleent professionele geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en volwassenen. Wij hebben daarbij aandacht en respect voor iedere vorm van diversiteit, omdat inclusie bij ons voorop staat. 

Therapeutisch Centrum GGZ biedt de zorg dichtbij de leef- en/of werkomgeving van de cliënt. Ook hebben we oog voor de netwerksamenleving waar we ons in bevinden. We werken vanuit de kernwaarden, de missie en visie van Therapeutisch Centrum GGZ.

Kernwaarden

Verbindend
Kenmerkt zich door betrokken en aandacht. We zijn persoonlijk; warm en echt contact staat bij ons altijd voorop. Dit is de basis van elke ontmoeting.

Deskundig
Kenmerkt zich door professioneel en bekwaam. Wij zijn expert in ons vak en handelen ethish en professioneel. Dit is de basis van ons werk.

Betrouwbaar
Kenmerkt zich door vertrouwen en veiligheid. Wij zijn eerlijk en transparant en zijn hierop aanspreekbaar. Dit is de basis van het veilige klimaat. 

Missie

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg, lokaal en verbindend, volgens professionele maatstaven met als doel herstel van functioneren.

Visie

Wij geven zingeving in alle behandeltrajecten een plek en nemen eigen regie van de cliënt als uitgangspunt. Het behandelaanbod is gespecialiseerd naar leeftijdsgroepen.We hebben oog voor actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Het bieden van een volledig digitaal behandelaanbod is daar een voorbeeld van. De cliënten en professionals van Therapeutisch Centrum GGZ ervaren en waarderen kleinschaligheid en lokale stevigheid. Wij zijn betrokken. We investeren in de relatie met samenwerkingspartners en delen onderlinge expertise. Onze professionals halen voldoening uit hun werk. 

Groeien in kwaliteit boven kwantiteit: lees er meer over in ons koersdocument.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement