Inloggen Minddistrict
> Over ons

Over ons

In 1982 startte Marjan Olsen in de Noordoostpolder haar werkzaamheden als orthopedagogisch spel- en muziektherapeute. Kinderen met leerproblemen werden door middel van “hulp op maat” geholpen. Zij deed dat toen naast haar functie bij een schoolbegeleidingsdienst. In de jaren die volgden werd het accent van de geboden hulp verschoven naar meer sociaal-emotionele problematiek. 
In 1994 vestigde Marjan Olsen zich fulltime met haar eigen praktijk welke vier jaar later uitgroeide tot het Therapeutisch Centrum Emmeloord (TCE). Het hulpaanbod was inmiddels niet alleen meer gericht op kinderen maar ook op jongeren en volwassenen, en meerdere medewerkers werden actief binnen het centrum. 

In 2005 richtte Marjan Olsen de maatschap Therapeutisch Centrum Emmeloord (TCE) op met GZ-psycholoog Lucas van Asperen. Het hulpaanbod kon zo verder worden uitgebreid voor o.a. ADHD, autisme, PDD-NOS en hechtingsstoornissen. 

In 2006 werd een eerste vestiging in Lelystad betrokken welke in 2007 werd omgeruild voor een grotere, moderne locatie. Ook werd in dat jaar een tweede (additionele) locatie in Emmeloord betrokken. 

In 2008 werd de Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland (TCF) opgericht welke kort daarna de volledige erkenning in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (=WTZI) verwierf van het Ministerie van VWS. Dit verschafte de organisatie de mogelijkheid zich ook te richten op de tweedelijns ambulante geestelijke zorgverlening. 

In 2009 zijn 30 medewerkers actief voor het centrum, zowel parttime als fulltime. In dit jaar werd ook besloten in het vervolg onder de naam van Therapeutisch Centrum Flevoland naar buiten te treden.

Op 1 september 2010 is de maatschap Therapeutisch Centrum Flevoland overgegaan in de stichting Therapeutisch Centrum Flevoland. De maten (Marjan Olsen en Lucas van Asperen) zijn hierbij teruggetreden als eindverantwoordelijken van het centrum. Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland is gestructureerd zoals in deze tijd vereist in de zorgsector, en beschikt daartoe over een Raad van Bestuur voor de dagelijkse leiding en een Raad van Toezicht voor het toezicht op de gang van zaken. 

Op 1 april 2011 is een vestiging geopend in Dronten. Deze vestiging voldeed in de behoefte om de vele patiënten uit de regio Dronten, Kampen en IJsselmuiden dichterbij te kunnen behandelen. Deze formule was zo succesvol dat per 1 september 2011 de omvang van deze vestiging is verdubbeld.

Vanaf 2012 is het volwassenenteam aanzienlijk vergroot en uitgebreid met een afzonderlijk team op locatie Lelystad.

Vanaf 2014 is Therapeutisch Centrum Flevoland werkzaam in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ), de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) en in de Aanvullende zorg (onder andere relatietherapie en vaktherapie (welke niet vanuit basiszorgverzekering wordt vergoed) alsook trainingen, cursussen en expertisecentrum).

Vanaf 1 april 2015 is de handelsnaam Therapeutisch Centrum GGZ. Deze wijziging komt voort uit de transitie van de jeugdzorg. Daar waar voorheen contracten met zorgverzekeraars afgesloten werden, gebeurt dit nu voor de jeugdzorg met gemeenten. Op basis van aanvraag enerzijds en overgangsrecht anderzijds, hebben we in 2015 contracten voor de jeugdzorg met regio Flevoland, Foodvalley, IJsselland en Friesland.

Anno 2017 leveren we onder de naam Therapeutisch Centrum GGZ zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ onder leiding van bestuurder Pim Durieux en met een driekoppige Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de flexibele, psychologische hulpverlening aangeboden door de onderneming Psychoflex. 

Per 1 juli 2017 is de hoofdlocatie gevestigd in een nieuw pand, namelijk gebouw Flevostate (Nagelerweg 5).

Het is fijn om te kunnen melden dat de Raad van Toezicht inmiddels (1 mei 2018) uit vijf leden bestaat.

Sinds 1 april 2019 is ook het bestuur uitgebreid, namelijk met Dianne Burger als financieel bestuurder. De gedachte is dat er op deze manier een breder en beter gefaciliteerd bestuur is, met expertise op meerdere aandachtsgebieden, waarmee de organisatie ondersteund en gestuurd kan worden. Samen hopen Pim Durieux en Dianne Burger op een prettige en langdurige samenwerking.

Per 1 december 2019 is locatie Kampen toegevoegd als behandellocatie voor kinderen en jongeren. Op een prachtige locatie aan de Buitensingel wordt er gestart met een team Kind & Jeugd dat in de loop van 2020 zich zal uitbreiden.

Vanaf half maart 2020 wordt er een tweede locatie in Kampen betrokken, aan de Burgwal 41. Het team, dat overkomt van Pro Juventus, gaat door met behandelen van volwassenen in Kampen.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement