Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Over ons > Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten Therapeutisch Centrum GGZ in behandeling zijn. Dit gebeurt in vergaderingen met en zonder het bestuur. De cliëntenraad informeert en praat mee over de gang van zaken binnen TC GGZ, volgt kritisch het beleid en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die voor cliënten van TC GGZ van belang zijn.

Waarom een cliëntenraad?

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) bepaalt dat alle instellingen in de gezondheidszorg een cliëntenraad moeten hebben. Daarnaast vindt TC GGZ het belangrijk dat cliënten zelf meepraten en in een aantal gevallen zelf mee kunnen beslissen over de gang van zaken. Dit zal de kwaliteit van behandeling ten goede komen. De cliëntenraad is er niet voor de behandeling van klachten; hiervoor verwijzen wij naar de klachtenprocedure.

Hoe vergadert de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert 2 maal per jaar met het bestuur. Dit gebeurt op wisselende locaties. De sfeer van de vergaderingen is ontspannen. Er is voor alle leden ruimte om zaken aan de orde te stellen die hij/zij van belang voor de patiënten acht. Daarnaast ontvangt de cliëntenraad informatie over allerlei zaken die met de behandeling binnen TC GGZ te maken hebben. De leden van de cliëntenraad kunnen ook regelmatig onderling overleg hebben. Dit gebeurt door contact via e-mail en via korte/informele vergaderingen.

Waar vergadert de cliëntenraad over?

- De ontwikkeling inzake het cliëntenportaal.
- Het jaarverslag van TC GGZ.
- Personeelsontwikkelingen.
- Ontwikkelingen bij de zorgverzekeraars of gemeenten.
- Grote veranderingen binnen TC GGZ.
- Communicatie.
- Overige belangrijke zaken.

Ideeën of suggesties?

Mogelijk heeft u ideeën of suggesties over hoe bepaalde praktische zaken anders of beter kunnen. De cliëntenraad heeft hiervoor een luisterend oor en zal waar mogelijk proberen mee te werken om de kwaliteit van de dienstverlening binnen TC GGZ te verbeteren. Bezetting van de cliëntenraad De cliëntenraad bestaat bij voorkeur uit 3 tot 5 leden. Eén van haar leden is de voorzitter van de cliëntenraad. Daarnaast wordt er genotuleerd tijdens vergaderingen door TC GGZ. Leden van de cliëntenraad kunnen zijn: cliënten, ex-cliënten die bij TC GGZ in behandeling zijn geweest of wettelijk vertegenwoordigers van (ex-)cliënten/patiënten. Bepaalde (beroeps)ervaring is niet nodig, iedereen die dat wil kan op zijn of haar wijze een bijdrage leveren aan het werk van de cliëntenraad.

Contact

Is uw interesse gewekt en overweegt u zitting te nemen in onze cliëntenraad? Neem dan gerust contact op met de receptie van TC GGZ (0527-224501) om uw gegevens achter te laten. Vervolgens zal er contact met u opgenomen worden voor een oriënterend gesprek. Mailen mag natuurlijk ook: info@therapeutisch-centrum.nl.

 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement