Inloggen Minddistrict
> Over ons > Cliëntervaringen

Cliëntervaringen

Voor tevredenheid en veiligheid tijdens de behandeling geven cliënten ons gemiddeld het rapportcijfer 8. Wij meten  uitkomsten van tevredenheid met behulp van de GGZ thermometer voor kinderen en jeugd en de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ voor volwassenen.   

Behandelresultaten worden verkregen door op meerdere momenten eenzelfde vragenlijst in te vullen waarmee de uitkomsten met elkaar worden vergeleken. De resultaten worden besproken met de cliënt en/of verwerkt in het eindverslag van de behandeling.  Op organisatieniveau worden de uitkomsten regelmatig besproken met het bestuur en de cliëntenraad om gewenste verbeteringen door te voeren in de beleidsvoering.  

In 2018 is de tevredenheid van volwassenen gemeten met de Customer Quality Index GGZ. Het aantal mensen dat de enquête heeft ingevuld is 66, waarvan 35 anoniem.

Bejegening: 9,3
Samen beslissen: 7,5
Uitvoering behandeling: 8,2
Cijfer behandeling: 7,8

Deze gegevens zijn op 7 februari 2019 voor het laatst geactualiseerd.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2019 | Disclaimer | Privacyreglement