Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Over ons > Cliëntervaringen

Cliëntervaringen

TEVREDENHEID
Bij Therapeutisch Centrum GGZ hechten wij veel waarde aan uw mening. Door continu onderzoek te doen naar tevredenheid onder cliënten kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Volwassen cliënten waarderen onze behandelingen gemiddeld met het cijfer 8,9 en kinderen en jeugd gemiddeld met het cijfer 7,5. Wij meten uitkomsten van tevredenheid met behulp van de Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Ambulant (CQi GGZ) voor volwassenen en de Tevredenheidsvragenlijst voor Kind en Jeugd (VNG Outcome Criteria Jeugd).

SAMENVATTING RAPPORTAGE TEVREDENHEID VOLWASSENEN 2023
Tijdens de afronding van de behandeling vragen wij u de behandeling te beoordelen door een CQi in te vullen. Als we merken dat er verbeteringen mogelijk zijn, dan spelen wij daarop in.

In 2023 vulden 84 cliënten een Tevredenheidsmeting CQi GGZ AKWA in. Het komende jaar zullen we weer aandacht besteden aan het verhogen van deze respons en het bespreken van uw tevredenheid over de behandeling en het effect van de behandeling.

- U vond wat betreft de bejegening dat u serieus werd genomen door de behandelaar en deze in de meeste gevallen goede uitleg gaf. Het gemiddelde cijfer is 9,6.
- Over samen beslissen is het gemiddelde cijfer 9,2. Door het onderdeel of u informatie kreeg over zelfhulporganisaties, cliëntondersteuning en/of patiëntverenigingen viel dit cijfer relatief lager uit met een 7,2. U kunt hier de informatie vinden die wij voor u hebben verzameld. De andere onderdelen van samen beslissen kwamen hoger uit: Of u informatie had gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten (9,0); Informatie hoe u met uw klachten kunt omgaan (9,1); Of u mee heeft kunnen beslissen over de behandeling (9,1).
- De uitvoering van de behandeling werd uitgevraagd op de onderdelen of u de keuze had gehad naasten te betrekken bij de behandeling, of u van mening was dat de behandeling de juiste aanpak was voor de klachten en of de behandeling naar wens was uitgevoerd. Dit werd gewaardeerd met een 8,6.
- U vond de informatie over de behandeling een 8,9 waard. Deze beoordeling is gebaseerd op de mate waarin de voor- en/of nadelen zijn uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn; het krijgen van informatie over hoe u met uw klachten kunt omgaan; het krijgen van informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten.
- Als cijfer voor de behandeling werd gemiddeld een 8,4 gegeven.
- Het gemiddelde van al bovenstaande onderdelen komt uit op het cijfer 8,9.

SAMENVATTING RAPPORTAGE TEVREDENHEID KIND EN JEUGD 2023
In 2023 vulden 163 cliënten(vertegenwoordigers) een Tevredenheidsmeting Kind en Jeugd in. De mate waarin tijdens de behandeling voldoende hulp was geboden werd gewaardeerd met een 7,6 en de mate waarin de behandeling heeft bijgedragen tot behalen van de doelen met een 8,4. Het gemiddelde rapportcijfer was een 7,5. 

BEHANDELRESULTATEN
Bij Therapeutisch Centrum GGZ vragen wij u regelmatig om vragenlijsten in te vullen bij de start van de behandeling en nog een keer wanneer de behandeling wordt afgerond. Door de uitkomsten van de vragenlijsten met elkaar te vergelijken en deze met u te bespreken, krijgt u informatie over het effect van de behandeling.

Wij vinden het belangrijk dat u met uw behandelaar kunt bespreken welk beeld er is ontstaan als u bij de afronding van uw behandeling een meetinstrument over de behandeling invult. De behandelresultaten worden gemeten met de CBCL voor ouders en de YSR voor jeugdigen en de OQ-45 voor volwassenen. Het komende jaar zullen we gericht aandacht besteden aan het verhogen van het totaal aantal ingevulde eindmetingen. Als organisatie kunnen we op basis van die uitkomsten leren en onze behandelingen verbeteren. Dat geldt natuurlijk ook voor de uitkomsten van de gemeten tevredenheid.

Deze gegevens zijn op 13 februari 2024 geactualiseerd.

ZORGKAART NEDERLAND
Wilt u ook uw ervaringen delen? Dat kan via Zorgkaart Nederland. Klik op onderstaande button op uw waardering in te vullen.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement