Inloggen Minddistrict
> Over ons > Cliëntervaringen

Cliëntervaringen

Voor tevredenheid en veiligheid tijdens de behandeling geven cliënten ons gemiddeld het rapportcijfer 8. Wij meten  uitkomsten van tevredenheid met behulp van de GGZ thermometer voor kinderen en jeugd en de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ voor volwassenen.   

Behandelresultaten worden verkregen door op meerdere momenten eenzelfde vragenlijst in te vullen waarmee de uitkomsten met elkaar worden vergeleken. De resultaten worden besproken met de cliënt en/of verwerkt in het eindverslag van de behandeling.  Op organisatieniveau worden de uitkomsten regelmatig besproken met het bestuur en de cliëntenraad om gewenste verbeteringen door te voeren in de beleidsvoering.  Door Stichting Benchmark GGZ worden prestatie-indicatoren verzameld zoals o.a. tevredenheid, effect van de behandeling, veiligheid die door Zorginstituut Nederland worden gepubliceerd in het Openbaar Databestand waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit toezichthouder is.

Omdat wij in 2017 geen gegevens aan SBG hebben aangeleverd, geven wij u de resultaten uit eigen administratie van tevredenheid van volwassenen in 2017, uitgevraagd met de Customer Quality Index GGZ. Het aantal mensen dat de enquête heeft ingevuld is 19, waarvan zeven anoniem.

Bejegening: 9,5
Samen beslissen: 8,1
Uitvoering behandeling: 8,8
Cijfer behandeling: 7,9
Losse ervaringsvragen: 8,1

Deze gegevens zijn op 14 februari 2018 voor het laatst geactualiseerd.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2019 | Disclaimer | Privacyreglement