Inloggen Minddistrict
> Over ons > Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteitskeurmerk HKZ

Dit kwaliteitskeurmerk is een teken dat Therapeutisch Centrum GGZ zichzelf hoge eisen oplegt om zoveel mogelijk te garanderen dat de patiënt de best mogelijke hulp en dienstverlening krijgt. Het is een kwaliteit die zowel betrekking heeft op het:
- directe begeleidingsproces:

  • Intake
  • Diagnostiek en behandeling
  • Evaluatie en nazorg met de cliënt

- indirecte werk zoals het vastleggen van werkwijze en afspraken rondom:

  • Personeel- en organisatie beleid
  • Diensten door derden
  • Documenten                                        

Sinds december 2008 zijn wij HKZ gecertificeerd als instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg waarbij de eisen aan kwaliteit en veiligheid voor het bieden van generalistische basis- en gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg en aanvullende zorg aan kinderen, jeugd en volwassenen zijn getoetst.

 

Keurmerk Basis  GGZ

Met dit keurmerk wordt aannemelijk gemaakt dat extra wordt ingezet voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ en wordt beschouwd tot de voorlopers als het gaat om het concretiseren van cliëntgerichtheid in de behandeling, de implementatie van innovaties, samenwerking in de keten en transparantie over de werkwijze en ervaringen van cliënten, het hebben van een bovengemiddeld zelfkritische houding en werken continu aan verbetering. Sinds 2016 voldoet Therapeutisch Centrum GGZ  aan de normen van het Keurmerk Basis GGZ.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn wij verplicht om ons kwaliteitsstatuut te publiceren. U kunt deze hier vinden.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2019 | Disclaimer | Privacyreglement