Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Over ons > Visie en missie

Visie en missie

De gezondheidszorg wordt geleverd vanuit de multidisciplinaire teams op basis van zorgprogrammering. Vanuit onze christelijke identiteit zien we de mens als een relationeel wezen die de mogelijkheid heeft tot zelfstandig en zelfverantwoordelijk handelen. De geestelijke gezondheidzorg is gericht op het opheffen van stoornissen door gebruik te maken van evidence based behandelmethoden. Daar waar het opheffen van de stoornis niet haalbaar is, zal het doel zijn om het bestaan van de patiënt hanteerbaar en zo leefbaar mogelijk te maken. Als Therapeutisch Centrum GGZ zullen we er op gericht zijn om de verschillende verbanden die hierin op elkaar inwerken recht te doen. Tegelijk willen we als centrum ook andere invloeden op de geestelijk gezondheid recht doen, zoals de invloed van lichamelijke ziektes op sterk vitaal gekleurde depressieve stoornissen en/of angststoornissen, maar ook de invloeden van het gezin op de ontwikkeling van het kind.

Therapeutisch Centrum GGZ biedt hulp aan alle patiënten, ongeacht geloof of afkomst.

Therapeutisch Centrum GGZ vindt dat de zorg dichtbij de leef- en werkomgeving van de patiënt aangeboden moet worden. Deskundigheid in het bevorderen van samenwerking met de patiënt en zijn primaire netwerk zien we als een belangrijk speerpunt.

Therapeutisch Centrum GGZ verleent in de regio Flevoland en aangrenzende regio’s professionele geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en volwassenen waarbij de aandacht voor zingeving een vanzelfsprekende rol inneemt.

Samengevat: professioneel met persoonlijke zorg dichtbij.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement