Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie

Praktische informatie

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tijdens kantoortijden van 8:30 - 17:00 uur.

Klik hier om contact met ons op te nemen

Beschikbaarheid van zorg is op dezelfde tijden. In bepaalde gevallen worden behandelingen in overleg uitgevoerd buiten kantoortijden.

Therapeutisch Centrum GGZ heeft geen crisisdienst. Wij hanteren een stappenplan wat te doen bij crisis tijdens kantooruren. Als er sprake is van crisis buiten kantoortijden, kunnen wij u geen zorg bieden en verwijzen wij naar uw huisarts.

Behandeltraject

Hieronder vindt u de route die gevolgd moet worden om in aanmerking te komen voor behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ én hoe vervolgens een behandeltraject globaal is opgebouwd. 

 


Onderzoeks- en behandelfase
Nadat u bent uitgenodigd voor een intakegesprek zullen wij een behandelplan opstellen. Het intakegesprek is het moment waarop uw behandeling officieel start. Aan de hand van het intakegesprek zal afgestemd worden of er aanvullende diagnostiek (onderzoek) nodig is alvorens te starten met de behandeling. De aanvullende diagnostiek heeft als doel om de klachten van uzelf en/of die van uw kind beter te begrijpen en inzicht te krijgen in welke behandeling het beste bij deze klachten aansluit. Uw behandelaar spreekt samen met u het doel, de aanpak en de gevolgen door en, indien van toepassing, de mogelijke risico’s. U bent dan in staat om goed in te schatten of het onderzoek en/of de behandeling aansluit bij uw wensen.

Evaluatie
Tijdens de behandeling vinden er evaluatiemomenten plaats om de behandeling te evalueren en waar nodig te wijzigen. Vragenlijsten kunnen als hulpmiddel dienen om te meten of uw klachten zijn veranderd ten opzichte van de start van de behandeling.

Afronding
Wanneer de opgestelde doelen naar tevredenheid zijn bereikt, vinden er afrondende gesprekken plaats en een eindevaluatie. In deze fase is er onder andere ruimte om een terugvalpreventieplan op te stellen en/of eventuele nazorg te bespreken.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement