Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Klachten

Klachten

Als u een klacht hebt, is dat voor ons een belangrijk signaal om erachter te komen waar het om gaat en hoe uw klacht zo goed en snel mogelijk opgelost kan worden. Ook hechten wij er waarde aan dat dergelijke klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Om die reden werken wij aan een zo laagdrempelige en meest transparant mogelijke manier van klachtbehandeling.

Klacht indienen

Uw klacht kan over van alles gaan: de kwaliteit van de zorg, de bejegening door de hulpverlener of wat dan ook. In de eerste plaats hopen wij dat u uw klacht direct met de hulpverlener, diens leidinggevende of de bestuurder kan bespreken om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Het is ook mogelijk het klachtenformulier in te vullen. Uw klacht wordt dan met spoed intern behandeld volgens onze klachtenregeling. U kunt het formulier ingevuld overhandigen aan uw hulpverlener, e-mailen naar kwaliteit@therapeutisch-centrum.nl met ‘klacht’ in het onderwerp of per post verzenden aan: Therapeutisch Centrum GGZ, t.a.v. afdeling klachtbehandeling, Nagelerweg 5, 8304 AB in Emmeloord.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mochten er toch redenen zijn waarom u met een onpartijdige persoon contact wilt opnemen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Hij is geheel onafhankelijk, onpartijdig en neutraal van Therapeutisch Centrum GGZ en van de externe klachtencommissie ECKG waarbij wij zijn aangesloten. Hij kan voor u bemiddelen tijdens de klachtfase waarvoor hij u het meest mee van dienst hoopt te zijn en met u samen de klacht naar tevredenheid te kunnen afronden. Maar als dat niet voldoet, kan hij u ook informatie verschaffen over hoe en waar u het beste door kunt gaan met uw klacht. De klachtenfunctionaris is Frank Willemsen. U kunt hem bereiken via e-mail klachtenbehandeling@eckg-jd.nl

Mochten er zaken spelen van vertrouwelijke aard die u persoonlijk wilt bespreken, dan kunt u zich wenden tot de jeugdvertrouwenspersoon van AKJ (kind en jeugd). Deze vertrouwenspersoon kan u ook inlichtingen verschaffen over een verdere klachtenprocedure. Meer informatie over vertrouwenspersonen vindt u hier.

Klachtencommissie

Bovendien zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van ECKG en is onze klachtenregeling daarop afgestemd. Deze weg is officiëler en langduriger van aard en het heeft de voorkeur om eerst bovenstaande stappen te overwegen. Zie ook: https://eckg-klachten.nl/.

Geschillencommissie

Mocht u alsnog menen dat een geschilleninstantie uw klacht in behandeling moet nemen, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg waarbij wij zijn aangesloten. Dit traject is tijdrovend en er zijn kosten aan verbonden. De uitspraak is bindend.

Klik op het logo hieronder voor meer informatie.

 

 

 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement