Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Vergoedingen

Vergoedingen

Als u/jij bij Therapeutisch Centrum GGZ komt voor diagnostiek of behandeling, zijn daar kosten aan verbonden. Afhankelijk van de leeftijd van cliënt, worden de kosten voor geestelijke gezondheidszorg op verschillende manieren vergoed. Het is voorafgaand aan de behandeling niet duidelijk hoelang de zorg bij Therapeutisch Centrum GGZ precies gaat duren. Wel wordt er, na intake en eventueel diagnostiek, in gezamenlijkheid een behandelplan gemaakt waarin doelen en een verwacht aantal sessies staan vermeld.  

Tot 18 jaar
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, worden de kosten betaald door de gemeente waarin de cliënt staat ingeschreven. Wij hebben een contract met de gemeenten waarin wij werkzaam zijn: Noordoostpolder en Urk, Lelystad, Dronten, IJsselland, Elburg en Foodvalley. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om in overleg met een andere gemeente maatwerk te bieden. Alle tijd die wij een cliënt besteden, zowel direct als indirect, wordt gedeclareerd.

Vanaf 18 jaar
De kosten voor geestelijke gezondheidszorg zijn in de meeste gevallen onderdeel van het basispakket. Afhankelijk van de zorgverzekering waarbij u bent aangesloten, betaalt u mogelijk (een gedeelte van) de zorg, zelf. In ieder geval betaalt u in Nederland verplicht een eigen risico. Standaard is dit € 385 per jaar, tenzij u met uw verzekeraar een verhoogd (vrijwillig) eigen risico hebt afgesproken. Er zijn dus altijd kosten verbonden aan hulp bij Therapeutisch Centrum GGZ, tenzij u uw eigen risico al hebt verbruikt door andere zorg.

Momenteel (juni 2024) kunnen wij helaas nog maar een beperkt aantal cliënten aannemen voor intake en behandeling. De reden is dat de verzekeringsgroepen Zilveren Kruis, VGZ en Menzis (en de zorgverzekeringen die daaronder vallen) jaarlijks een bedrag bepalen dat we maximaal in rekening mogen brengen. Dit zorgt ervoor dat de wachttijd langer kan worden. Hoeveel langer is moeilijk te zeggen. Wij hebben dit probleem ook aangekaart bij de betreffende zorgverzekeraars. Helaas heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid, namelijk dat we het liefst alle cliënten kunnen helpen. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar om dit punt aan te kaarten:

- Bent u aangesloten bij Zilveren Kruis (of De christelijke zorgverzekeraar, ZieZo, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekering) dan kunt u voor wachtlijstbemiddeling bellen naar 071-3640280 of klik hier.

- Ben u aangesloten bij Menzis (of HEMA, VinkVink, Anderzorg) dan kunt u voor wachtlijstbemiddeling bellen naar 088-2224042 of klik hier

- Bent u aangesloten bij VGZ (of Univé, ZEKUR, UMC, IZA, VGZ Bewuzt, IZZ, United Consumers) dan kunt u voor wachtlijstbemiddeling bellen naar 088-1311611 of klik hier

Bent u aangesloten bij a.s.r., ONVZA of Caresq? Dan kunnen wij u wel aannemen voor intake en behandeling. Bij zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben, wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.​ Bent u aangesloten bij een zorgverzekering waar wij géén contract mee hebben, dan adviseren wij u dringend om (vóór aanmelding!) contact met uw zorgverzekering op te nemen, om te vragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Alle directe tijd die wij aan een cliënt besteden wordt gedeclareerd.

--> Een overzicht van onze gecontracteerde partijen vindt u door rechts op de knop ‘contracten’ te klikken.
--> Wilt u meer informatie over de bekostiging van volwassenzorg en het principe ‘planning is realisatie’? Klik dan op de knop ‘Zorgprestatiemodel’.

Let op: "no-show" tarief bij niet tijdig afmelden
Therapeutisch Centrum GGZ kan het tarief van € 50,00 in rekening te brengen aan cliënten die niet op de afspraak verschijnen zonder zich te hebben afgemeld en/of zich niet uiterlijk 24 uur van tevoren hebben afgemeld. Zorgverzekeraars of gemeenten vergoeden deze ‘no-show’ niet.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement