Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Vergoedingen

Vergoedingen

Of en welke vergoeding u krijgt voor behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ is afhankelijk van de zorgverzekering waarbij u bent aangesloten. Dit geldt alleen voor volwassenen! De financiering van de jeugdzorg verloopt via de gemeente.

Uw verwijzer is verplicht om op de verwijsbrief aan te geven of uw hulpvraag valt onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ). 

Klik hiernaast voor meer informatie. 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2018 | Disclaimer | Privacyreglement