Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Vergoedingen

Vergoedingen

Volwassenzorg
Of en welke vergoeding u krijgt voor behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ is afhankelijk van de zorgverzekering waarbij u bent aangesloten.

Klik hiernaast voor meer informatie. --> 

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 wordt de zorg op een andere manier bekostigd dan daarvoor. De zorg die u krijgt verandert niet. Wel kunt u vanaf 2022 de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt - zodra de technische applicatie voldoende werkt - de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand (nu is het vaak na een jaar). Bent u aangesloten bij een zorgverzekering waar wij een contract mee hebben, dan wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Bent u aangesloten bij een zorgverzekering waar wij géén contract mee hebben, dan adviseren wij u dringend om (vóór aanmelding!) contact met uw zorgverzekering op te nemen, om te vragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Onze ZPM-tarieven vindt u via deze link. Het bedrag dat u op de factuur ziet staan kan afwijken, omdat wij met alle gecontracteerde zorgverzekeraars afspraken hebben over het percentage vergoeding; dit is in de meeste gevallen een percentage van de NZA tarieven en niet het volledige bedrag. De NZA tarievenzoeker kunt u ook zelf gebruiken. 

Alle zorg die u bij ons hebt ontvangen tot en met 31 december 2021 valt onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg vanaf 2022 wordt volgens de nieuwe methode geregistreerd. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Dat kan (financieel) behoorlijk impact voor u hebben. Vervelend, zeker als u uw eigen risico niet voor andere zorg hebt gebruikt en/of gaat gebruiken. Wilt u hierover meer informatie? Laat het ons gerust weten! Ook uw zorgverzekeraar kunt u benaderen voor bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over de status van uw eigen risico.

Wij werken volgens het principe planning = realisatie. Dat wil zeggen dat wij uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Deze tijd ziet u op uw factuur, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De lengte van uw afspraken vindt u in het Wellbee Cliëntportaal, op de afsprakenkaart die per e-mail aan u is verzonden of de tijd wordt mondeling met u afgestemd. De meeste behandelingen kennen een standaard tijd van 60 minuten, tenzij anders is afgesproken. Afspraken voor onderzoek duren soms langer dan 60 minuten; afspraken bij de psychiater duren vaak korter dan 60 minuten. 

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u via de blauwe knoppen hieronder: 

Cliëntfolder over het zorgprestatiemodel

Animatie over het zorgprestatiemodel

Kind & Jeugd

De financiering van de jeugdzorg (tot 18 jaar) verloopt via de gemeente. In 2021 hebben wij een contract met Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten, IJsselland en Foodvalley. Let op: niet (meer) met Zeewolde, Almere en Friesland.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2022 | Disclaimer | Privacyreglement