Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Vergoedingen

Vergoedingen

Of en welke vergoeding u krijgt voor behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ is afhankelijk van de zorgverzekering waarbij u bent aangesloten.

Klik hiernaast voor meer informatie. --> 

Volwassenzorg

Let op: bent u aangesloten bij de Amersfoortse, Ditzo of Zorg en Zekerheid dan kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Dit omdat deze verzekeraars strengere eisen hanteren dan anderen, die niet passen bij het beleid van Therapeutisch Centrum GGZ. Hoewel wij graag alle cliënten gelijke toegang tot zorg zouden willen geven, voelen wij ons genoodzaakt - voor het verlenen van kwalitatief goede zorg - om voortaan geen nieuwe cliënten aan te nemen die bij één van deze zorgverzekeringen zijn aangesloten. 

Bovenstaande geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar).

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 wordt de zorg op een nieuwe manier bekostigd. De zorg die u krijgt verandert niet. Wel kunt u vanaf 2022 de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wij u tijdens een consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand (nu is het vaak na een jaar). Bent u aangesloten bij een zorgverzekering waar wij een contract mee hebben, dan wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Alle zorg die u bij ons ontvangt tot en met 31 december 2021 valt onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg vanaf 2022 wordt volgens de nieuwe methode geregistreerd. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Dat kan (financieel) behoorlijk impact voor u hebben. Vervelend, zeker als u uw eigen risico niet voor andere zorg hebt gebruikt – dit jaar – en ook niet gaat gebruiken, volgend jaar. Wilt u hierover meer informatie? Laat het ons gerust weten! Bespreek het met uw behandelaar tijdens jullie eerstvolgende gesprek. Komen jullie er samen niet uit, dan weet uw behandelaar welke collega’s van Therapeutisch Centrum GGZ met u mee kunnen denken. Ook uw zorgverzekeraar kunt u benaderen voor gedetailleerde informatie over de status van uw eigen risico.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u via de blauwe knop:

Cliëntfolder van het zorgprestatiemodel

Kind & Jeugd

De financiering van de jeugdzorg (tot 18 jaar) verloopt via de gemeente. In 2021 hebben wij een contract met Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten, IJsselland en Foodvalley. Let op: niet (meer) met Zeewolde, Almere en Friesland.

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Wat verandert er voor jeugdigen die op dit moment jeugdhulp hebben?
De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, zullen gemeenten dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan u of aan uw (pleeg)kind laten weten.

Wat is de reden van de wetswijziging?
Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?
- In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
- In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?
De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar. Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Waar kunt u terecht met vragen over deze wetswijziging?
Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij uw gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement