Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Vergoedingen

Vergoedingen

Of en welke vergoeding u krijgt voor behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ is afhankelijk van de zorgverzekering waarbij u bent aangesloten.

Klik hiernaast voor meer informatie. --> 

Volwassenzorg

In 2022 hebben wij een contract hebben met Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, Caresq en ONVZ. 

Let op: bent u aangesloten bij ASR, Ditzo of Zorg en Zekerheid dan kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Dit omdat deze verzekeraars strengere eisen hanteren dan anderen, die niet passen bij het beleid van Therapeutisch Centrum GGZ. Hoewel wij graag alle cliënten gelijke toegang tot zorg zouden willen geven, voelen wij ons genoodzaakt - voor het verlenen van kwalitatief goede zorg - om voortaan geen nieuwe cliënten aan te nemen die bij één van deze zorgverzekeringen zijn aangesloten. 

Bovenstaande geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar).

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 wordt de zorg op een nieuwe manier bekostigd. De zorg die u krijgt verandert niet. Wel kunt u vanaf 2022 de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wij u tijdens een consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand (nu is het vaak na een jaar). Bent u aangesloten bij een zorgverzekering waar wij een contract mee hebben, dan wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Onze ZPM-tarieven vindt u via deze link. Het bedrag dat u op de factuur ziet staan kan afwijken, omdat wij met alle gecontracteerde zorgverzekeraars afspraken hebben over het percentage vergoeding; dit is in de meeste gevallen een percentage van de NZA tarieven en niet het volledige bedrag. De NZA tarievenzoeker kunt ook zelf gebruiken. 

Alle zorg die u bij ons hebt ontvangen tot en met 31 december 2021 valt onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg vanaf 2022 wordt volgens de nieuwe methode geregistreerd. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Dat kan (financieel) behoorlijk impact voor u hebben. Vervelend, zeker als u uw eigen risico niet voor andere zorg hebt gebruikt en/of gaat gebruiken. Wilt u hierover meer informatie? Laat het ons gerust weten! Ook uw zorgverzekeraar kunt u benaderen voor bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over de status van uw eigen risico.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u via de blauwe knop:

Cliëntfolder over het zorgprestatiemodel

Kind & Jeugd

De financiering van de jeugdzorg (tot 18 jaar) verloopt via de gemeente. In 2021 hebben wij een contract met Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten, IJsselland en Foodvalley. Let op: niet (meer) met Zeewolde, Almere en Friesland.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2022 | Disclaimer | Privacyreglement