Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Vergoedingen > Vergoedingen | Volwassenzorg GB-GGZ

Vergoedingen | Volwassenzorg GB-GGZ

Vergoeding Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) 
De kosten van volwassenzorg GB-GGZ bij Therapeutisch Centrum GGZ zijn onderdeel van het basispakket van elke zorgverzekering. Deze kosten worden, volgens wettelijke bepalingen, in rekening gebracht in zogenaamde "producten". Hiervoor gelden tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekering van deze producten is o.a. afhankelijk van;
· Bij welke zorgverzekering u verzekerd bent.
· Het soort polis (natura of restitutie) dat u met uw zorgverzekering hebt afgesloten.
· Uw leeftijd: bij volwassenen geldt het wettelijk eigen risico voor gemaakte zorgkosten van € 385,- per jaar.
· De hoogte van uw vrijwillige eigen risico.

​Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan uw behandeling besteedt (directe tijd alsmede indirecte tijd voor bijvoorbeeld verslaglegging of overleg), wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na definitief beëindigen (en na maximaal 365 dagen) van de behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ worden de totale kosten in kaart gebracht.
Indien u gebruik wilt maken van de GB-GGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Gecontracteerde Generalistische Basis GGZ
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekering waar Therapeutisch Centrum GGZ een contract voor GB-GGZ mee heeft worden de kosten rechtstreeks door ons digitaal gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering betaalt de volledige declaratie.

Uw zorgverzekering brengt de eventuele wettelijke eigen bijdrage bij u in rekening!

De zorgverzekeringen waar Therapeutisch Centrum GGZ in 2019 contracten mee heeft - evenals in 2018 en 2020 - zijn de verzekeringsgroepen Achmea, VGZ/Unive en Menzis. Onderstaande labels vallen daaronder:

UZOVI-code Verzekering
0101 Univé Zorg
0699/3334 IZA
0736 UMC
3311 Zilveren Kruis Achmea (incl. Pro Life)
3313 Interpolis
3314 OZF Zorgverzekeringen
3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen
3332 Menzis
3333 Anderzorg
3351 FBTO Zorgverzekeringen
3353 Caresco
3353 Caresq
3360 Aevitae (Caresq)
7084 De Friesland Zorgverzekering
7095 VGZ
8956 Aevitae (VGZ)
8958 Aevitae (Avéro Achmea)
8971 One Underwriting Health (Avéro Achmea)
9015 VGZ voor de zorg


Niet gecontracteerde GB-GGZ
De zorgverzekeringen waar Therapeutisch Centrum GGZ in 2019 - evenals in 2018 en 2020 - geen contracten mee heeft zijn o.a. onderstaande verzekeringslabels. 

UZOVI-code Verzekering
0403 ASR
3328 ASR - Aevitae
3336 Ditzo
3343 ONVZ
7029 DSW
7032 Eno
7037 Stad Holland
7085 Zorg en Zekerheid
9018 De Amersfoortse
9664 CZ/Delta Loyyd/Ohra

 

Wanneer u bij een zorgverzekering bent aangesloten waarmee wij geen contract hebben, wordt (in de meeste gevallen) de factuur door Therapeutisch Centrum GGZ naar u als klant gestuurd. De tarieven die Therapeutisch Centrum GGZ hanteert voor de GB-GGZ zijn 99% van de wettelijke vastgestelde NZA-tarieven: bekijk deze tarieven hier. Mocht u vragen hebben over deze tarieven, neem dan gerust contact met ons op. 

U dient de factuur binnen 14 dagen te betalen aan Therapeutisch Centrum GGZ. U kunt de factuur doorsturen aan uw zorgverzekering. De vergoeding van uw zorgverzekering wordt daarna aan u overgemaakt. De hoogte van de factuur is afhankelijk van het onderling afgesproken behandelproduct. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van waar en hoe (natura of restitutie) u verzekerd bent. Op voorhand is het daarom onmogelijk een exact bedrag van de eigen kosten te geven.
Wij adviseren u dringend om vooraf aan de aanmelding contact met uw zorgverzekering op te nemen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Let op: "no-show" tarief bij niet tijdig afmelden
Therapeutisch Centrum GGZ is genoodzaakt het tarief van € 50,00 in rekening te brengen aan patiënten die niet op de afspraak verschijnen zonder zich te hebben afgemeld en/of zich niet uiterlijk 24 uur van tevoren hebben afgemeld. Zoals u zult begrijpen spelen hierin de bedrijfskosten onderliggende reden om dit toch bij u in rekening te brengen. Overigens vergoeden zorgverzekeraars ‘no-show’ ook niet.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2020 | Disclaimer | Privacyreglement