Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Vergoedingen > Vergoedingen | Volwassenzorg S-GGZ

Vergoedingen | Volwassenzorg S-GGZ

Vergoeding Volwassenzorg Specialistische GGZ (S-GGZ)
Indien uw klachten qua behandeling niet binnen de Generalistische Basis GGZ passen en langduriger of intensievere behandeling noodzakelijk is, kunt u gebruik maken van de Specialistische GGZ. Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering. U heeft voor de Specialistische GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig. 

De kosten van S-GGZ bij Therapeutisch Centrum GGZ zijn onderdeel van het basispakket van elke zorgverzekering. Deze kosten worden, volgens wettelijke bepalingen, in rekening gebracht in zogenaamde DBCs; Diagnose Behandel Combinaties. Hiervoor gelden tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekering van deze DBC’s is o.a. afhankelijk van;
· Bij welke zorgverzekering u verzekerd bent.
· Het soort polis (natura of restitutie) dat u met uw zorgverzekering hebt afgesloten.
· Uw leeftijd: Bij volwassenen geldt het wettelijk eigen risico voor gemaakte zorgkosten van € 385,- per jaar.
· De hoogte van uw vrijwillige eigen risico.

Daarnaast is de hoogte van de nota afhankelijk van de diagnose waar de behandeling op gericht is en de hoeveelheid tijd, zowel directe als indirecte (overleg en verslagtijd) in minuten die uw behandelaar aan de behandeling heeft besteed.

Na definitief beëindigen (en na maximaal 365 dagen) van de behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ worden de totale kosten in kaart gebracht.

Gecontracteerde Specialistische GGZ
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekering waar wij een contract voor S-GGZ mee hebben, worden de kosten rechtstreeks door ons digitaal gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering betaalt de volledige declaratie aan Therapeutisch Centrum GGZ.

Uw zorgverzekering brengt de eventuele wettelijke eigen bijdrage bij u in rekening!

De zorgverzekeringen waar Therapeutisch Centrum GGZ in 2019 contracten mee heeft - evenals in 2018 en 2020 - zijn de verzekeringsgroepen Achmea, VGZ/Unive en Menzis. Onderstaande labels vallen daaronder:

UZOVI-code Verzekering
0101 Univé Zorg
0699/3334 IZA
0736 UMC
3311 Zilveren Kruis Achmea (incl. Pro Life)
3313 Interpolis
3314 OZF Zorgverzekeringen
3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen
3332 Menzis
3333 Anderzorg
3351 FBTO Zorgverzekeringen
3353 Caresco
3353 Caresq
3360 Aevitae (Caresq)
7084 De Friesland Zorgverzekering
7095 VGZ
8956 Aevitae (VGZ)
8958 Aevitae (Avéro Achmea)
8971 One Underwriting Health (Avéro Achmea)
9015 VGZ voor de zorg

 

Niet gecontracteerde S-GGZ

De zorgverzekeringen waar Therapeutisch Centrum GGZ voor in 2019 - evenals in 2018 en 2020 - geen contracten mee heeft zijn o.a. onderstaande verzekeringslabels:

UZOVI-code Verzekering
0403 ASR
3328 ASR - Aevitae
3336 Ditzo
3343 ONVZ
7029 DSW
7032 Eno
7037 Stad Holland
7085 Zorg en Zekerheid
9018 De Amersfoortse*
9664 CZ/Delta Loyyd/Ohra

 

Wanneer u bij een zorgverzekering bent aangesloten waarmee wij geen contract hebben, wordt (in de meeste gevallen) de factuur door ons naar u als klant gestuurd. De tarieven die Therapeutisch Centrum GGZ hanteert voor de S-GGZ zijn 86% van de wettelijke vastgestelde NZA-tarieven: bekijk deze tarieven hier (vanaf pagina 5).

U dient de factuur binnen 14 dagen te betalen aan Therapeutisch Centrum GGZ. U kunt de factuur doorsturen aan uw zorgverzekering. De vergoeding van uw zorgverzekering wordt daarna aan u overgemaakt. De hoogte van de factuur is sterk afhankelijk van de diagnose, het behandelplan en de behandelduur. De hoogte van de vergoeding is sterk afhankelijk van waar en hoe (natura of restitutie) u verzekerd bent. Op voorhand is het daarom onmogelijk een exact bedrag van de eigen kosten te geven.
Wij adviseren u dringend om vooraf aan de aanmelding contact met uw zorgverzekering op te nemen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

* Bent u aangesloten bij de Amersfoortse, dan zullen wij voorafgaand aan uw behandeling (SGGZ) een machtiging aanvragen bij de Amersfoortse, met daarbij o.a. een kopie van uw verwijzing.

Let op: "no-show" tarief bij niet tijdig afmelden
Therapeutisch Centrum GGZ is genoodzaakt het tarief van € 50,00 in rekening te brengen aan patiënten die niet op de afspraak verschijnen zonder zich te hebben afgemeld en/of zich niet uiterlijk 24 uur van tevoren hebben afgemeld. Zoals u zult begrijpen spelen hierin de bedrijfskosten onderliggende reden om dit toch bij u in rekening te brengen. Overigens vergoeden zorgverzekeraars ‘no-show’ ook niet.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2020 | Disclaimer | Privacyreglement