Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Wachttijden

Wachttijden

Wanneer u zich heeft aangemeld bij Therapeutisch Centrum GGZ kan er sprake zijn van een wachttijd. Deze tijd kan verschillen:
· Basis GGZ (GB-GGZ) <> Specialistische GGZ (S-GGZ)
· Kind en Jeugd <> Volwassenzorg
· Per locatie

Wij doen er alles aan om de wachttijden tot het minimum te beperken en u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Onderstaande is een indicatie. Soms kan de wachttijd door omstandigheden langer of juist korter zijn dan hieronder aangegeven. 

De wachttijden van Kind & Jeugd zijn berekend op het huidig aantal wachtenden en de eerstvolgende plek die vrij is voor intake en behandeling. 

Kind & Jeugd
Locatie Intake Behandeling na intake
Emmeloord 22 weken 3 weken
Lelystad 15 weken 2 weken
Dronten 25 weken 2 weken
Kampen* (Buitensingel 1) 14 weken 3 weken
Genemuiden 16 weken 2 weken
Barneveld** 16 weken 2 weken 

* Let op: Kind & Jeugd Kampen is gevestigd aan de Buitensingel 1, Volwassenzorg Kampen aan de Burgwal 41. 

** Bij Kind & Jeugd in Barneveld bieden wij géén behandeling bij persoonlijkheidsproblematiek. We bieden wel diagnostiek (op alle gebieden) en behandeling voor ADHD, ASS, angst, depressie (licht) en enkelvoudig trauma.

De wachttijden van Volwassenzorg zijn retrospectief berekend, oftewel terugkijkend naar het verleden; hoelang een cliënt gemiddeld (afgelopen twee maanden) heeft moeten wachten op intake en behandeling. 

Volwassenzorg
Locatie   Intake Behandeling na intake
Emmeloord Basis GGZ 28 weken 4 weken
Specialistische GGZ 34 weken 4 weken
Kampen* (Burgwal 41) Basis GGZ 16 weken 4 weken
Specialistische GGZ 22 weken 4 weken

* Let op: Volwassenzorg Kampen is gevestigd aan de Burgwal 41, Kind & Jeugd Kampen aan de Buitensingel 1.

De wachttijd voor Digipoli is niet aan een locatie gebonden en is berekend op het huidig aantal wachtenden en de eerstvolgende plek die vrij is voor intake en behandeling.  

Digipoli (16+)
Locatie   Intake Behandeling na intake
Online Basis GGZ 2 weken 2 week
Specialistische GGZ 2 weken 2 week 


Laatste update wachttijden: 9 augustus 2022​

​Toelichting

​De wachtlijst intake is de tijd die u moet wachten vanaf het moment dat de aanmelding compleet is (verwijsbrief van de (huis)arts, het ingevulde aanmeldformulier via de website en - in geval van Kinderen & Jeugd - ook een ondertekende toestemmingsverklaring en de beschikking van de gemeente) tot aan het eerste intakegesprek.​

De wachtlijst behandeling betreft de tijd die u moet wachten tussen het intakegesprek tot aan daadwerkelijke behandeling/diagnostiek.​

Er wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijden op basis van verzekeraar.​

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Therapeutisch Centrum GGZ, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ondersteuning tijdens de wachttijd:

In de tijd die u moet wachten op het starten van uw behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ, kunt u ook alvast de informatie doornemen die wij hier voor u hebben verzameld.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2022 | Disclaimer | Privacyreglement