Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Wachttijden

Wachttijden

Wanneer u zich heeft aangemeld bij Therapeutisch Centrum GGZ kan er sprake zijn van een wachttijd. Deze tijd kan verschillen:
· Basis GGZ (GB-GGZ) <> Specialistische GGZ (S-GGZ)
· Kind en Jeugd <> Volwassenzorg
· Per locatie

Wij doen er alles aan om de wachttijden tot het minimum te beperken en u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Onderstaande is een indicatie. Soms kan de wachttijd door omstandigheden langer of juist korter zijn dan hieronder aangegeven. Het gaat in alle gevallen om actuele wachttijden, gebaseerd op onze planning, die minimaal één keer per maand worden bijgewerkt.  

Kind & Jeugd (tot en met 17 jaar)

Kind & Jeugd
Locatie Intake Behandeling na intake
Emmeloord 34 weken 3 weken
Lelystad* 29 weken 2 weken
Dronten 24 weken 2 weken
Kampen 14 weken 2 weken
Genemuiden 14 weken 2 weken
Barneveld 4 weken 2 weken 

Volwassenzorg (vanaf 18 jaar)

Momenteel kunnen wij helaas een beperkter aantal (volwassen)cliënten aannemen voor intake en behandeling. De reden is dat de verzekeringsgroepen Zilveren Kruis, VGZ en Menzis (en de zorgverzekeringen die daaronder vallen) jaarlijks een bedrag bepalen dat we maximaal in rekening mogen brengen. Dit zorgt ervoor dat de wachttijd langer kan worden dan hieronder staat aangegeven. Hoeveel langer is moeilijk te zeggen. Wij hebben dit probleem ook aangekaart bij de betreffende zorgverzekeraars. Helaas heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid, namelijk dat we het liefst alle cliënten kunnen helpen. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar om dit punt aan te kaarten. Lees meer hierover op de pagina Vergoedingen.

Volwassenzorg
Locatie   Intake Behandeling na intake
Emmeloord Basis GGZ 32 weken 3 weken
Specialistische GGZ
Kampen Basis GGZ 32 weken 3 weken
Specialistische GGZ


De wachttijd voor Digipoli is vanzelfsprekend niet aan een locatie gebonden. 

Digipoli (16+)
Locatie   Intake Behandeling na intake
Online Basis GGZ 16 weken 2 weken
Specialistische GGZ

Laatste update wachttijden: 9 juli 2024​

​Toelichting

​De wachtlijst intake is de tijd die u moet wachten vanaf het moment dat de aanmelding compleet is (verwijsbrief van de (huis)arts, het ingevulde aanmeldformulier via de website en - in geval van Kinderen & Jeugd - ook een ondertekende toestemmingsverklaring en de beschikking van de gemeente) tot aan het eerste intakegesprek.​

De wachtlijst behandeling betreft de tijd die u moet wachten tussen het intakegesprek tot aan daadwerkelijke behandeling/diagnostiek.​

Er wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijden op basis van verzekeraar.​

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Therapeutisch Centrum GGZ, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ondersteuning tijdens de wachttijd:

In de tijd die u moet wachten op het starten van uw behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ, kunt u ook alvast de informatie doornemen die wij hier voor u hebben verzameld.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement