Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Wachttijden

Wachttijden

Wanneer u zich heeft aangemeld bij Therapeutisch Centrum GGZ kan er sprake zijn van een wachttijd. Deze tijd kan verschillen:
· Basis GGZ (GB-GGZ) <> Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ)
· Kind en Jeugd <> Volwassenzorg
· Per locatie

Wij doen er alles aan om de wachttijden tot het minimum te beperken en u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Onderstaande is een indicatie en gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen maanden. Soms kan de wachttijd door omstandigheden langer of juist korter zijn dan hieronder aangegeven.

GB-GGZ   KINDEREN & JEUGD VOLWASSENEN
Locatie Intake Behandeling Intake Behandeling
Emmeloord 24 weken 3 weken 14 weken* 2 weken
Lelystad 14 weken 2 weken 10 weken* 3 weken
Dronten 4 weken 10 weken Geen behandeling van volwassenen op deze locatie
Barneveld 8 weken 2 weken 5 weken* 3 weken
Genemuiden 16 weken 3 weken Geen behandeling van volwassenen op deze locatie
S-GGZ   KINDEREN & JEUGD VOLWASSENEN
Locatie Intake Behandeling Intake Behandeling
Emmeloord 24 weken 3 weken 26 weken* 2 weken
Lelystad 14 weken 2 weken 26 weken* 4 weken
Dronten 4 weken 10 weken Geen behandeling van volwassenen op deze locatie
Barneveld 8* weken 2 weken
Genemuiden 16 weken 3 weken

* Bij Volwassenzorg is voor hoofddiagnose Autisme de wachttijd momenteel vier weken langer dan hierboven aangegeven.​ Voor behandeling EMDR is de wachttijd momenteel vier tot zes weken langer dan hierboven aangegeven.
* Bij Kind & Jeugd in Barneveld bieden wij géén behandeling bij persoonlijkheidsproblematiek. We bieden wel diagnostiek (op alle gebieden) en behandeling voor ADHD, ASS, angst, depressie (licht) en enkelvoudig trauma.

Laatste update: 7 november 2019

​Toelichting

​De wachtlijst intake is de tijd die u moet wachten vanaf het moment dat de aanmelding compleet is (verwijsbrief van de (huis)arts, het ingevulde aanmeldformulier via de website en -in geval van Kinderen & Jeugd ook een ondertekende toestemmingsverklaring en de beschikking van de gemeente) tot aan het eerste intakegesprek.​

De wachtlijst behandeling betreft de tijd die u moet wachten tussen het intakegesprek tot aan daadwerkelijke behandeling/diagnostiek.​

Er wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijden op basis van verzekeraar.​

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Therapeutisch Centrum GGZ, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2019 | Disclaimer | Privacyreglement