Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Volwassenen > Depressie | Volwassenen

Depressie | Volwassenen

Depressie is een veel voorkomende psychische stoornis, vooral gekenmerkt door langdurige somberheid en neerslachtigheid. De oorzaken van depressieve stoornissen kunnen zeer verschillend zijn. Naast psycho sociale factoren kunnen persoonlijkheid gerelateerde aspecten maar ook de lichamelijke gezondheid belangrijke oorzaken zijn. 

Wij bieden de volgende behandelvormen aan:  cognitieve gedragstherapie, farmacotherapie, zelfbeeldmodule, eHealth, psychomotorische therapie (PMT), beeldende therapie, systeemtherapie en mindfulness. Diagnose specifieke cliëntversies zijn hier te vinden.

Therap-i bij depressie

Therapeutisch Centrum GGZ werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek van het UMCG in Groningen: Therap-i. Het doel van de Therap-i studie is om te onderzoeken of het gebruik van dagboekmetingen op de smartphone, verbetering kunnen geven van depressieve klachten. De Therap-i module, bestaande uit dagboekmetingen en feedback hierover, is geïntegreerd in de reguliere psychologische behandeling voor depressie.

Door middel van dagboekmetingen, verzamelen deelnemers zelf gegevens over hun psychische klachten en activiteiten tijdens het dagelijkse leven. Door die gegevens om te zetten in grafieken in feedbackrapporten kunnen zowel patiënten als therapeuten beter zicht krijgen op schommelingen in klachten en welke factoren daarop van invloed zijn. Deze gepersonaliseerde kennis in klachtprofielen kan door therapeuten worden gebruikt om de psychologische behandeling verder af te stemmen op het individu en de gedeelde besluitvorming hierover te verbeteren.

Meer lezen over het onderzoek? Bekijk dan de website

Herken je de symptomen?

Maar liefst 42% van de samenleving krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met psychische klachten. Het probleem is alleen dat klachten vaak verergeren omdat er niet over gepraat wordt. Hulp nodig?

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2023 | Disclaimer | Privacyreglement