Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij niet alleen gekeken wordt naar het individu; klachten hebben meestal te maken met de situatie waarin iemand leeft. Systeem verwijst naar sociale systemen; iedereen maakt deel uit van sociale systemen, bijvoorbeel een gezin, schoolklas of buurt. In een sociaal systeem worden mensen door elkaar beïnvloed: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan door wisselwerking met anderen uit die omgeving. 

Relatietherapie

Bij relatietherapie wordt er dus niet gekeken naar de problematiek van één persoon, maar ook naar de onderlinge relatie en interacties. De relatietherapeut oordeelt niet en toont respect voor de zienswijze van beide partijen. De nadruk kan liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Het doel is om bewust te worden van de manier waarop men op elkaar reageert en om zicht te krijgen op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.  

Systeemtherapie wordt aangeboden als mogelijk onderdeel van een geïntegreerde behandeling die wordt ingezet op basis van (individuele) problemen van een aangemelde patiënt.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement