Inloggen Minddistrict
> Volwassenen > ADHD | Volwassenen > Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen bij ADHD?

Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen bij ADHD?

Op de eerste plaats brengen we in kaart wat precies de problemen zijn. Als dat duidelijk is wordt de uitkomst van het onderzoek goed uitgelegd, en ook uitleg gegeven wat de gevolgen voor het kind/ de jongere en zijn omgeving zijn. Daarna zal er met de ouders, het kind/ de jongere, en soms ook in overleg met de verwijzer of de school, een plan van aanpak worden opgesteld. Voor een belangrijk deel richten we ons hierbij op de jongere: wat kan hij doen of leren, om zich zo aan te passen dat hij minder last heeft.

Vormen van behandeling
In de Multidisciplinaire Richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen worden twee vormen van behandeling beschreven: psychosociale interventies en behandeling met medicijnen (farmacotherapie).

Psychosociale interventies

  • Psychosociale interventies, eventueel in combinatie met medicatie, voorzien in een strategie om de ADHDproblematiek te beheersen.
  • ​Psychosociale interventies met ouders: psychoeducatie of gedragtherapeutische oudertraining.
  • ​Psychosociale interventies gericht op het kind, bijvoorbeeld: zelfregulatietraining, sociale vaardigheidstraining, psychomotorische therapie en creatieve therapie.

​Behandeling met medicijnen
Effectieve medicijnen voor de behandeling van de kernsymptomen vallen vooral in de groep van stimulantia. 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement