Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Voor verwijzers

Voor verwijzers

Bij Therapeutisch Centrum GGZ is er ruimte voor zorginhoudelijk overleg of het stellen van vragen over GGZ-gerelateerde zaken. Ons aanmeldteam is iedere werkdag bereikbaar van 10:30 - 12:30 uur op ons algemeen telefoonnummer: 0527 - 224 501. Het kan voorkomen dat er geen zorginhoudelijk medewerker beschikbaar is op het moment dat u belt. In dat geval zal er een terugbelverzoek gepland worden.

Ook voor specifieke vragen over patiënten die bij ons in behandeling zijn, vragen wij u ons gebruikelijke nummer te bellen zodat de receptioniste u kan doorschakelen naar de betrokken (hoofd)behandelaar of secretaresse of dat zij een terugbelverzoek voor u kan plannen.

Therapeutisch Centrum GGZ is aangesloten bij Ksyos waarbij POH-GGZ of huisarts een consult (telefonisch, geschreven of face-to-face) kan aanvragen. Dit consult zal worden beantwoord door leden van het aanmeldteam of door één van onze psychiaters. Klik op het logo voor meer informatie.

 

 

 

Een verwijzing/verwijsbrief - voorzien van een handtekening en AGB-code van de arts - kunt u naar ons versturen:

> per mail     : info@therapeutisch-centrum.nl
> per post     : Nagelerweg 5, 8304 AB Emmeloord
> of afgeven aan de balie op één onze locaties

U kunt de verwijzing ook doen via ZorgDomein.

Verwijzen naar Therapeutisch Centrum GGZ

Verwijzing Specialistische GGZ (S-GGZ)
Vanuit zowel de NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) als vanuit CVZ (College van zorgverzekeraars) zijn er een aantal eisen opgesteld waar een juiste verwijzing naar de S-GGZ aan moet voldoen.

Wanneer een verwijsbrief hier niet aan voldoet is de zorgverzekeraar gerechtigd de zorg niet te vergoeden. Om verwijzing van een patiënt voor een ieder zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft Therapeutisch Centrum GGZ een format opgesteld waarin aan alle gestelde criteria wordt voldaan. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken deze volledig in te vullen en te gebruiken.

Verwijzing Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
Wanneer u een patiënt verwijst voor een 1e lijns GGZ behandeling is strikt genomen een verwijsbrief alleen noodzakelijk indien een patiënt voor eventuele vergoeding vanuit de basisverzekering of een aanvullend pakket door zorgverzekeraar in aanmerking wil komen. Het is dus mogelijk dat patiënt zichzelf aanmeldt maar deze zal dan zelf voor de zorgkosten verantwoordelijk zijn.

Therapeutisch Centrum GGZ hecht voor de totstandkoming van goede zorg veel waarde aan verwijzing via een (huis)arts. Voor een verwijzing  stellen wij het op prijs als eveneens onderstaand format wordt gebruikt.

Verwijsformulier Therapeutisch Centrum GGZ

Contra-indicatie:
* Het ontbreken of intrekken van toestemming voor diagnostiek en/of behandeling door beide ouders/verzorgers of de wettelijke vertegenwoordiger.
* Acute, ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie en/of klinische behandeling gewenst is.
* Problematiek die gerelateerd is aan opvoedkundige problemen en gezinsomstandigheden, zonder psychiatrische pathologie van het individuele kind. Deze klachten en problemen vallen in eerste instantie onder de verantwoording van Jeugdzorg.
* Een vraag voor behandeling van een psychiatrische stoornis bij een al bekende (laag) verstandelijke beperking = IQ lager dan 75 bij Kind & Jeugd en 65-70 bij Volwassenen.

Als de hulpvraag voor eetproblematiek (eetstoornis), somatoforme stoornissen (niet begrepen lichamelijke klachten), verslavingsproblematiek (gamen, alchol, drugs, medicijnen) en ernstige persoonlijkheidspathologie op de voorgrond staan, bieden wij geen zorgprogramma aan.

Aanvragen voor het uitvoeren van alleen intelligentieonderzoek zonder verdere diagnostiek en/of behandeling kunnen wij helaas niet aannemen. 

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement