Inloggen Minddistrict
> Voor verwijzers

Voor verwijzers

Bij Therapeutisch Centrum GGZ is er ruimte voor zorginhoudelijk overleg of het stellen van vragen over Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 8:30 - 16:30 uur (met uitzondering van 12:30 - 13:00 uur) op ons algemeen telefoonnummer: 0527 - 224 501. Indien nodig kunt u met onze receptioniste een telefonische afspraak inplannen met één van onze hoofdbehandelaren.

Voor Kind & Jeugd geldt dat er iedere werkdag tussen 11:30 - 12:30 uur direct contact mogelijk is met één van onze hoofdbehandelaren. U kunt ons bereiken via 0527 - 224 501.

Ook voor specifieke vragen over patiënten die bij ons in behandeling zijn, vragen wij u ons gebruikelijke nummer te bellen zodat de receptioniste u kan doorschakelen naar de betrokken (hoofd)behandelaar of secretaresse.

De verwijzing/verwijsbrief - voorzien van een handtekening van de arts - kunt u naar ons versturen:

> per mail     : info@therapeutisch-centrum.nl
> per post     : Nagelerweg 5, 8304 AB Emmeloord
> per fax       : 0527-224599
> of afgeven aan de balie op één onze locaties

Verwijzen naar Therapeutisch Centrum GGZ

Verwijzing Specialistische GGZ (S-GGZ)
Vanuit zowel de NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) als vanuit CVZ (College van zorgverzekeraars) zijn er een aantal eisen opgesteld waar een juiste verwijzing naar de S-GGZ aan moet voldoen.

Wanneer een verwijsbrief hier niet aan voldoet is de zorgverzekeraar gerechtigd de zorg niet te vergoeden. Om verwijzing van een patiënt voor een ieder zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft Therapeutisch Centrum GGZ een format opgesteld waarin aan alle gestelde criteria wordt voldaan. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken deze volledig in te vullen en te gebruiken.

Verwijzing Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
Wanneer u een patiënt verwijst voor een 1e lijns GGZ behandeling is strikt genomen een verwijsbrief alleen noodzakelijk indien een patiënt voor eventuele vergoeding vanuit de basisverzekering of een aanvullend pakket door zorgverzekeraar in aanmerking wil komen. Het is dus mogelijk dat patiënt zichzelf aanmeldt maar deze zal dan zelf voor de zorgkosten verantwoordelijk zijn.

Therapeutisch Centrum GGZ hecht voor de totstandkoming van goede zorg veel waarde aan verwijzing via een (huis)arts. Voor een verwijzing  stellen wij het op prijs als eveneens onderstaand format wordt gebruikt.

Verwijsformulier Therapeutisch Centrum GGZ

Contra-indicatie:
* Het ontbreken of intrekken van toestemming voor diagnostiek en/of behandeling door beide ouders/verzorgers of de wettelijke vertegenwoordiger.
* Acute, ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie en/of klinische behandeling gewenst is.
* Problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing, verslaving, mishandeling. Deze klachten en problemen vallen in eerste instantie onder de verantwoording van Jeugdzorg.
* Een vraag voor behandeling van een psychiatrische stoornis bij een al bekende (laag) verstandelijke beperking = IQ lager dan 75 bij Kind & Jeugd en 65-70 bij Volwassenen.

Als de hulpvraag voor eetproblematiek (eetstoornis), somatoforme stoornissen (niet begrepen lichamelijke klachten), verslavingsproblematiek (gamen, alchol, drugs, medicijnen) en ernstige persoonlijkheidspathologie op de voorgrond staan, bieden wij geen zorgprogramma aan. 

Let op: bij Kind & Jeugd in Barneveld bieden wij géén behandeling bij persoonlijkheidsproblematiek. We bieden wel diagnostiek (op alle gebieden) en behandeling voor ADHD, ASS, angst, depressie (licht) en enkelvoudig trauma.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2019 | Disclaimer | Privacyreglement